bạn đang ở:

BẢO HIỂM Y TẾIn ra

Bảo hiểm y tế là gì?

Bảo hiểm y tế là bảo hiểm trả chi phí khi bị ốm, tai nạn, chấn thương, nhiễm độc, cuộc sống bị đe dọa, để có thể dụng lợi từ bảo hiểm đó phải trả tiền phí bảo hiểm hàng tháng.

Ai có thể hưởng lợi từ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tài trợ từ các quỹ công cộng?

Có hai loại bảo hiểm trong Quỹ Y tế Quốc gia (NFZ) - bắt buộc và tự nguyện. Từ những lợi ích dịch vụ y tế công cộng có thể sử dụng trên cùng một nguyên tắc cho cả hai nhóm người đóng bảo hiểm trong NFZ - NFZ là gì?

Từ dịch vụ chăm sóc sức khỏe công cộng có thể sử dụng người nước ngoài thuộc một trong các nhóm sau đây:
       

                      1.  làm việc tại Ba Lan

 Tại Ba Lan, tất cả các những người làm việc hợp pháp, kể cả người nước ngoài được bảo hiểm bởi bảo hiểm y tế bắt buộc. Điều này có nghĩa là người làm việc và gia đình của mình (vợ, chồng, con cái không phải là đối tượng bảo hiểm bắt buộc,bởi vì họ không làm việc) họ có thể sử dụng miễn phí những dịch vụ y tế công cộng và trong các cơ sở dịch vụ y tế tư nhân .

              Chú ý: phải nhớ rằng các dịch vụ y tế trong các cơ cở tư nhân được miễn phí,

                                       chỉ khi các cơ cở đó hoặc bác sĩ đã có hợp đồng với NFZ.

Người chủ có nghĩa vụ bảo hiểm y tế cho nhân viên mới được tuyển dụng. Nhân viên mới được người chủ thông báo cho Sở Bảo hiểm Xã hội- ZUS (Sở Bảo hiểm Xã hội - ZUS là gì). Với mục đích này, người chủ điền vào mẫu đơn ZUS ZUA – (mẫu đơn có sẵn ở đây ) và mẫu đơn ZUS ZZA (mẫu đơn có sẵn ở đây). Sau đó, người chủ trả tiền bảo hiểm y tế qua NFZ trích từ tiền lương của nhân viên đó hàng tháng 

2. các thành viên trong gia đình được bảo hiểm, bao gồm các thành viên gia đình của những nhân viên làm việc

Các thành viên trong gia đình có thể hưởng lợi từ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên mọi điều kiện giống như người có bảo hiểm, là:

 •    con (con riêng , con riêng của chồng hoặc vợ , con nuôi, cháu, con mà người có bảo hiểm là thay cha mẹ ,người chăm nuôi được pháp luật công nhận) – đến tuổi 18  hoặc nếu tiếp tục học đến 26 tuổi ; và nếu đứa con bị khuyết tật có giấy chứng nhận thì không có giới hạn độ tuổi;
 •    người chồng,vợ;
 •    cha mẹ, ông bà - nếu là cùng sống trong một gia đình người có bảo hiểm.

 

               Người có bảo hiểm có nghĩa vụ khai báo để các thành viên trong gia đình cùng có bảo hiểm , nếu họ không có bảo hiểm y tế (vì họ không làm việc). Khai báo bảo hiểm là để cung cấp các dữ liệu của các thành viên trong gia đình cho người chủ của bạn. Nếu người nào tự nguyện đóng bảo hiểm (đọc:bảo hiểm y tế tự nguyện "), sau khi đã ký hợp đồng bảo hiểm y tế với chi nhánh tỉnh của NFZ,thì phải khai báo cho Sở Bảo hiểm Xã hội (ZUS) để bảo hiểm cho các thành viên trong gia đình của mình - Bảo hiểm Xã hội là gì?

3. người tị nạn (người tị nạn phải được công nhận tại Ba Lan) và người nước ngoài trong diện được bảo vệ và chương trình hòa nhập có tham khảo ý kiến ​​với các trung tâm hỗ trợ gia đình của huyện,quận - chương trình này kéo dài 12 tháng

 4. người thất nghiệp đăng ký tại Sở Lao động. Có bảo hiểm cho các thành viên gia đình người thất nghiệp có đăng ký thất nghiệp nếu họ không được bảo hiểm ở nơi khác

 5. tu giáo sĩ - bảo hiểm y tế họ tự trả hoặc tổ chức tôn giáo trả

Để biết thêm thông tin về bảo hiểm y tế các tu giáo sĩ có thể được tìm thấy trong sách hương dẫn của ZUS - http://www.zus.pl/pliki/poradniki/porad20.pdf

 

 

6. dịch vụ chăm sóc sức khỏe công cộng có thể sử dụng trẻ em đi học, trong diện được chăm sóc bởi nhà trường, ngay cả trong trường hợp cha mẹ ở lại Ba Lan bất hợp pháp

 7. người bị tước đoạt tự do (ở trong tù hay tạm giam)

 8. những người lưu trú trên lãnh thổ Ba Lan có bảo hiểm trong Liên minh châu Âu (EU) hoặc Hiệp hội Thương mại Tư do châu Âu (trong đó bao gồm Lichtenstein, Islandia, Thụy Sĩ và Na Uy).

Người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Ba Lan có thể được hưởng lợi từ dịch vụ chăm sóc y tế công cộng, nếu họ tự nguyện trả bảo hiểm. Với điều kiện tự trả bảo hiểm y tế trong FNZ và cư trú hợp pháp trên lãnh thổ Ba Lan. Điều này có nghĩa là những người nước ngoài có ít nhất

giấy phép cư trú tại Ba Lan có thời hạn (đọc:"bảo hiểm y tế tự nguyện ").

Ai trả đóng tiền bảo hiểm y tế?

Bất cứ người nào tự kinh doanh (ví dụ, một chủ doanh nghiệp) tự trả phí bảo hiểm sức khỏe (cho mình) - thông tin về hoạt động kinh doanh ở Ba Lan hiện có sẵn ở đây

Những người tự bảo hiểm cho mình thì họ tự trả phí bảo hiểm sức khỏe (xem "bảo hiểm y tế tự nguyện").

Phí bảo hiểm cho các cá nhân khác được đóng qua các tổ chức / cá nhân:


       • Đối với nhân viên làm việc hợp pháp người chủ đóng bảo hiểm – những thông tin về làm

          việc tại Ba Lan có thể được tìm thấy ở đây
       • Cho người thực hiện hợp đồng làm việc ủy quyền hoặc hợp đồng dịch vụ khác thì trả phí

         bảo hiểm là người giao công việc – những thông tin về việc làm tại Ba Lan có thể được

         tìm thấy ở đây
       • Phí bảo hiểm cho người thất nghiệp được trả bởi  Sở Lao động  - thông tin thêm về

         việc làm tại Ba Lan có thể được tìm thấy ở đây
       • Phí bảo hiểm cho các tu sĩ ,tự trả hoặc được trả bởi cấp trên của họ, tu viện hoặc các

         tổ chức tôn giáo hoặc giáo phận khác.
       • Đối với người tị nạn và các đối tượng được bảo vệ , nếu như tham gia chương trình hòa

          nhập, trong 12 tháng phí bảo hiểm được đóng bởi trung tâm trợ giúp gia đình của

          quận/huyện.

Sau khi thông báo đóng bảo hiểm thì được quyền sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe công cộng.

Mức phí đóng bảo hiểm được tính theo tỷ lệ phần trăm riêng của nó (thường là từ thu nhập). Những người có bảo hiểm, không kể là phí bảo hiểm trả cao như thế nào, được hưởng những lợi ích chăm sóc sức khỏe như nhau.

Bảo hiểm y tế tự nguyện

Người lưu trú trên lãnh thổ Ba Lan hợp pháp và không được bảo hiểm bởi bảo hiểm y tế bắt buộc có thể bảo hiểm tự nguyện. Với mục đích này, phải gửi đơn đến chi nhánh NFZ nơi cư trú.

 Mẫu đơn có sẵn tại trụ sở hoặc trang điện tử-web. của NFZ - NFZ là gì?

        Thông tin chi tiết địa chỉ của chi nhánh NFZ - http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=2

Người nước ngoài không phải là công dân của Liên minh châu Âu (EU), nộp đơn bảo hiểm y tế tự nguyện, họ phải xuất trình hộ chiếu và một trong các giấy tờ sau đây:

 

 •    giấy phép cư trú có thời hạn;
 •    giấy phép định cư;
 •    giấy phép cư trú dai hạn EC;
 •    giấy phép cư trú nhân đạo ;
 •    giấy chứng nhận tị nạn được cấp tại Ba Lan hoặc được bảo vệ tạm thời trong

     lãnh thổ Ba lan.

Sau khi ký hợp đồng với NFZ đến các chi nhánh hoặc Thanh tra  Sở Bảo hiểm xã hội (ZUS), nộp tờ khai ZUS ZZA (mẫu có sẵn  tờ khai ở đây ) (khai báo bảo hiểm y tế) – ZUS là gì?
Bạn có thể in  ra và tự đến nộp hoặc gửi đến chi nhánh hoặc Thanh tra Sở Bảo hiểm Xã hội trong khu vực nơi cư trú.

Những người trả bảo hiểm tự nguyện , phải có nghĩa vụ khai báo bảo hiểm cho các thành viên trong gia đình, nếu họ không có bảo hiểm bắt buộc ở chỗ khác. Được cùng bảo hiểm cho những thành viên gia đình, cũng như trong trường hợp bảo hiểm bắt buộc là: con, vợ, chồng, cha mẹ và ông bà, nếu họ là người trong cùng một gia đình với người trả bảo hiểm.

Để khai báo bảo hiểm cho các thành viên trong gia đình, nộp đơn khai ZCNA ZUS tại ZUS,  (mẫu đơn có sẵn ở đây). Có thể tự đến nộp hoặc gửi qua đường bưu điện.
Đóng trả tiền phí bảo hiểm gửi vào tài khoản của ZUS. Những thông Tin cụ thể bạn nhận được từ ZUS.

Thông tin về số tiền đóng bảo hiểm y tế có thể được lấy từ chi nhánh của NFZ hoặc trên trang web.: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=2&dzialnr=1&artnr=1443

Đóng phí bảo hiểm hàng tháng được trả đến ngày 15 của tháng này cho tháng trước (ví dụ trả cho tháng Tư đến ngày 15 tháng 5).

Người nước ngoài cũng có thể tự nguyện bảo hiểm ở công ty bảo hiểm khác , chẳng hạn như công ty Bảo hiểm Đại chúng (PZU) cung cấp bảo hiểm cho người nước ngoài đến Ba Lan để nghỉ, để nghiên cứu hoặc làm việc.

Bằng chứng về bảo hiểm y tế

Để nhận được lợi ích của việc chăm sóc sức khỏe, phải có bằng chứng về bảo hiểm.

Bằng chứng có thể là:
 

 •    hiện tại tờ khai ZUS RMUA do người chủ cấp;
 •    hiện tại giấy chứng từ công ty làm việc xác nhận trả phí cho bảo hiểm y tế;
 •    trong trường hợp tự kinh doanh,tờ khai báo bảo hiểm y tế và bằng chứng đã trả     phí bảo hiểm y tế;
 •    người thất nghiệp – giấy chứng nhận từ Sở Lao động khai báo đến bảo hiểm y tế;
 •    trong trường hợp tự nguyện bảo hiểm - hợp đồng với NFZ và giấy xác nhận của ZUS  có bảo hiểm y tế cùng với bằng chứng hiện tại đã trả phí bảo hiểm;
 •    trong trường hợp người có bảo hiểm trong Liên minh châu Âu hoặc Hiệp định Thương mại tự do châu Âu – giấy chứng nhận từ Quỹ Y tế Quốc gia hoặc thẻ Bảo hiểm Y tế châu Âu (EKUZ,tiếng anh là EHIC).

Các thành viên gia đình cùng được bảo hiểm cũng phải cung cấp bằng chứng về bảo hiểm. Có thể là:

 •    bằng chứng đã trả phí bảo hiểm sức khỏe của người có bảo hiểm với một bản sao của tờ khai (tờ khai: ZUS RMUA + ZUS ZCNA - nếu khai báo trước ngày 2008/01/07 hoặc ZUS ZCNA - nếu khai báo sau ngày 2008/07/01);
 •    giấy chứng nhận của người chủ ;
 •    sổ bảo hiểm gia đình có dữ liệu các thành viên trong gia đình cùng với ngày tháng và con dấu của công ty làm việc hoặc ZUS;

Xin lưu ý rằng một số các tài liệu như ZUS RMUA hay ZUS ZCNA có giá trị 30 ngày.

Trong trường hợp không có bằng chứng bảo hiểm, tài liệu này có thể được đệ trình không quá 7 ngày kể từ ngày được nhận lợi ích chăm sóc sức khỏe (hoặc nếu bệnh nhân trong bệnh viện - trong vòng 30 ngày kể từ ngày từ ngày nhập viện, trừ khi bệnh nhân vẫn còn trong bệnh viện, và 7 ngày sau khi xuất viện). Nếu sau thời gian đó, bằng chứng của bảo hiểm không được cung cấp, bệnh nhân có thể bị tính trả phí cho điều trị.

                 CHÚ Ý: Trong trường hợp bất ngờ xáy ra, không có tài liệu xác nhận quyền được

                 sử dụng chăm sóc y tế miễn phí không thể là một lý do để từ chối giúp đỡ bệnh

                 nhân!


Chấm dứt quyền sử dụng bao hiểm

Quyền sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thường kết thúc sau 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn của nhiệm vụ bảo hiểm y tế, ví dụ:

 

 •    sau 30 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động;
 •    sau 30 ngày, kể từ ngày chết của người có bảo hiểm đối với các thành viên trong gia đình - bị mất quyền bảo hiểm.

Trong trường hợp của người tự nguyện bảo hiểm các lợi ích chấm dứt cùng với việc chấm dứt hợp đồng với NFZ hoặc sau một tháng trả nợ phí bảo hiểm. Trong trường hợp bảo hiểm tự nguyện với công ty khác ngoài NFZ , thì trong hợp đồng đã ký có quy định cụ thể khi nào kết thúc quyền lợi.

Facebook