bạn đang ở:
trang chủ BẢO HIỂM SỨC KHỎE VÀ CHĂM SÓC Y TẾ

BẢO HIỂM SỨC KHỎE VÀ CHĂM SÓC Y TẾIn ra

Ở Ba Lan, bạn có thể được điều trị tại các cơ sở y tế công cộng (miễn phí) hoặc tư nhân (phải trả tiền cung cấp dich vụ chăm sóc sức khỏe).

Nếu bạn muốn được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí phải đóng bảo hiểm trong Quỹ Y tế Quốc gia (NFZ) - NFZ là gì? . Nhờ có bảo hiểm trong NFZ, bạn cũng có thể sử dụng các dịch vụ của các cơ sở y tế tư nhân, nhưng cơ sở đó phải có hợp đồng với Quỹ Y tế Quốc gia.

            Những thông tin về NFZ: http://www.nfz.gov.pl/new/

Tất cả những người làm việc tại Ba Lan, kể cả người nước ngoài, phải có bảo hiểm y tế. Có nghĩa là mỗi tháng từ tiền lương của họ trích ra đóng phí bảo hiểm (thường được người chủ làm thay việc này) cho NFZ. Dịch vụ y tế của người có bảo hiểm có thể sử dụng sau khi đăng ký thích hợp với NFZ các thành viên trong gia đình của người có bảo hiểm, nếu họ không được bảo hiểm ở một chỗ khác .

Nếu ai (kể cả người nước ngoài) không có bảo hiểm trong NFZ, có thể hưởng lợi từ cơ sở chăm sóc sức khỏe, nhưng phải tự trả tiền! Nếu ai đã mua bảo hiểm của một công ty tư nhân, khi sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe thì công ty bảo hiểm tư nhân đó trả tiền cho người đó . Trong nhiều cơ sở y tế tư nhân, bạn có thể mua thuê bao, có nghĩa là hàng tháng phải trả một số tiền cụ thể và từ đó nhận được một gói dịch vụ y tế cụ thể. Giá tiền khác nhau tùy thuộc vào từng cơ sở y tế và loại gói dịch vụ . Thông tin chi tiết có thể được tìm được tại các công ty bảo hiểm tư nhân .

Người nước ngoài cư trú tại Ba Lan trên cơ sở thị thực không có thể về nguyên tắc sử dụng miễn phí các dịch vụ y tế công cộng tại Ba Lan!

Công dân của An-ba-ni, Tuy-ni-di, Nga, Macedonia, Bosnia và Herzegovina, Montenegro và Nam Tư cũ có quyền hưởng lợi chăm sóc sức khỏe tài trợ từ các quỹ công cộng trên cơ sở hiệp định mà các quốc gia trên đã ký với Ba Lan. Hiệp định chỉ áp dụng cho một số dịch vụ y tế nhất định, hoặc cho một số nhóm người nước ngoài cụ thể . Để tìm hiểu thêm, bạn hỏi đại sứ quán hoặc lãnh sự quán của nước bạn - các chi tiết liên lạc với họ tìm được ở đây

Công dân Nga tạm trú tại Ba Lan, được hưởng chăm sóc y tế miễn phí trong trường hợp bị ốm và tai nạn bất ngờ, cho đến khi tình trạng của bệnh nhân cho phép vận chuyển trở về đất nước của họ.

Facebook