Jesteś na:

Zatrudnianie cudzoziemców a sytuacja na polskim rynku pracydrukuj

2018-03-14

czwartek, 22 marca, godz. 11.00

 

siedziba BCC, Pałac Lubomirskich,

Plac Żelaznej Bramy 10 w Warszawie

 

Zatrudnianie cudzoziemców a sytuacja na polskim rynku pracy

 

Liczba wydanych w 2017 roku zezwoleń na pracę dla cudzoziemców wzrosła prawie dwukrotnie w stosunku do 2016 roku. Podobny poziom wzrostu odnotowano porównując 2016 i 2015 rok.

Wyniki sondażu przeprowadzonego przez Business Centre Club w grudniu 2017 r. wśród zrzeszonych przedsiębiorców potwierdzają, że głównym powodem zatrudniania cudzoziemców jest brak polskich pracowników o wymaganych kwalifikacjach – ok. 80% firm wskazuje go jako istotną barierę i czynnik ryzyka w prowadzeniu biznesu w 2018 roku.

Aby nie ograniczać rozwoju biznesu brakiem rąk do pracy, przedsiębiorcy poszukują pracowników zagranicą, jednak problemem są regulacje i procedury, które nie odpowiadają na potrzeby przedsiębiorców, którzy chcieliby szybciej i prościej zatrudniać cudzoziemców, również spoza UE.

Podczas konferencji wystąpią:

Jerzy Kwieciński Minister Inwestycji i Rozwoju

Stanisław Szwed Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Anna Rostocka Dyrektor Biura Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) w Warszawie

Marek Goliszewski prezes Business Centre Club

Katarzyna Lorenc ekspertka BCC ds. rynku pracy oraz zarządzania i efektywności pracy

Kamil Wyszkowski – Dyrektor Generalny, Global Compact Network Poland


W trakcie spotkania w gronie przedstawicieli rządu, ekspertów oraz pracodawców  poruszymy m.in. problemy:

ü  polityka w obszarze migracji zarobkowych do Polski, w tym przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców,

ü  regulacje i procedury dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce – jak odpowiedzieć na potrzeby przedsiębiorców,

ü  etyczna rekrutacja i zatrudnianie,

ü  ułatwianie adaptacji i integracji cudzoziemskich pracowników,

ü  zarządzanie różnorodnością kulturową jako ważny aspekt efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi,

ü  wykorzystanie potencjału wielokulturowych zespołów dla rozwoju firmy,

ü  przeciwdziałanie dyskryminacji i ksenofobii.

 

AGENDA SPOTKANIA

11.00 – 11.15 – Otwarcie konferencji

11.15 – 12.15 – Migracje pracownicze do Polski a rozwój społeczno-gospodarczy

12.15 – 12.30 – Przerwa kawowa

12.30 – 13.00 – Nowelizacja przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce.  Prawo w praktyce – prezentacja ostatnich zmian prawnych, aplikacji oraz infolinii dla pracodawców.

13.00 – 14.15 –  Jak pracodawcy zachęcają cudzoziemskich pracowników o odpowiednich kwalifikacjach do podjęcia pracy i związania się na dłużej z firmą? 

14.15 – 14.30 – Powołanie grupy roboczej składającej się z przedstawicieli sektora biznesu w ramach Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji.

 

Zaproszenie wideo – do udziału zaprasza Anna Rostocka, Dyrektor Biura Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji: https://youtu.be/A6A99YiDkYw

 

Jeśli mają Państwo pytania, które chcielibyście zadać w tym temacie przedstawicielom władz lub ekspertom – prosimy o przesłanie wraz z potwierdzeniem udziału.

 

O potwierdzenie udziału prosimy do 20 marca na adres: beata.chojecka@bcc.org.pl

 

Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji (IOM) jest wiodącą światową organizacją w dziedzinie migracji, będącą częścią Organizacji Narodów Zjednoczonych. W skład IOM wchodzi 169 państw członkowskich, w tym Polska od 1992 roku. Misją IOM  jest promowanie uporządkowanej migracji z poszanowaniem praw człowieka, dla dobra wszystkich. IOM wspiera kraje w sprostaniu wyzwaniom operacyjnym i społeczno-gospodarczym związanym z migracjami, pomaga migrantom, chroni ich prawa. IOM podkreśla wzajemny związek między migracją a rozwojem ekonomicznym, społecznym i kulturowym. IOM realizuje również działania skierowane bezpośrednio do sektora biznesu. Więcej na www.iom.pl

 

Business Centre Club istnieje od 1991 roku. Jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju, ustawową organizacją indywidualnych pracodawców. Grupa BCC składa się z Klubu BCC, Związku Pracodawców BCC i Studenckiego Forum BCC. Członkowie BCC zatrudniają ponad 400 tys. pracowników, obroty firm sięgają 20 miliardów złotych. Wśród członków BCC znajdują się największe korporacje krajowe i zagraniczne. Członkami Klubu są także uczelnie wyższe, wydawnictwa, szpitale, prawnicy, dziennikarze, naukowcy, lekarze, wojskowi i studenci. BCC prowadzi działania w blisko 250 miastach i 23 lożach regionalnych na terenie całej Polski. Koncentruje się na działaniach na rzecz rozwoju gospodarki i pomocy przedsiębiorcom. BCC jest członkiem Rady Dialogu Społecznego. Koordynatorem wszystkich działań BCC jest Marek Goliszewski. Więcej: http://www.bcc.org.pl oraz: http://www.facebook.com/pages/Business-Centre-Club/301754142096

Wróć

Facebook