Jesteś na:

Wyłoniono nominowanych do nagrody Złote Wachlarze 2017drukuj

2017-12-12

Już 16 grudnia 2017, Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) po raz piąty przyzna nagrodę ZŁOTYCH WACHLARZY osobie i instytucji, które w szczególny sposób przyczyniły się do stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez migracje, budowania dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracjami i wspierania integracji migrantów w Polsce. Konkurs Złotych Wachlarzy stanowi część kampanii informacyjno-promocyjnej dążącej do podnoszenia świadomości społecznej na temat migracji oraz budowania pozytywnego wizerunku migrantów i ich wkładu w polską kulturę, gospodarkę i życie społeczne.

Wyłoniono 8 nominowanych do nagrody Złote Wachlarze 2017

 • Kapituła konkursu wybrała trzy osoby i pięć instytucji nominowanych do nagrody Złote Wachlarze 2017
 • Do 16 grudnia do godz. 12:00 można głosować na Osobę lub Instytucję, której wręczona zostanie Nagroda Publiczności
 • Ogłoszenie Laureatów konkursu odbędzie się podczas Gali Złotych Wachlarzy 16 grudnia 2017

 

Kapituła konkursu Złote Wachlarze, organizowanego przez Międzynarodową Organizację 
ds. Migracji (IOM), nominowała Osoby i Instytucje do nagrody Złote Wachlarze 2017. Kapituła dokonała wyboru spośród zgłoszonych kandydatów.         

Do 16 grudnia 2017 do godz. 12:00 każdy może oddać głos na Osobę lub Instytucję spośród wszystkich Nominowanych. Zwycięzca otrzyma Nagrodę Publiczności. Głosy można oddawać na stronie www.złotewachlarze.pl. Laureatów we wszystkich kategoriach: Osoba, Instytucja, Nagroda Publiczności poznamy wieczorem 16 grudnia 2017, podczas uroczystej gali Złotych Wachlarzy.

 

W tym roku do nagrody Złote Wachlarze Kapituła konkursu nominowała:

W kategorii Osoba:

 1. dr hab. Paweł Kaczmarczyk, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Demografii), dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami UW, członek Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk. Nominacja za wkład w budowanie i promowanie wiedzy w zakresie ekonomii migracji, propagowanie dyskursu na temat migracji w oparciu o fakty i rzetelne dane.
 2. dr hab. Witold Klaus – prezes Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, dr habilitowany nauk prawnych, pracownik Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Nominacja za wkład w budowanie partnerstwa, współpracy i dialogu w środowisku organizacji pozarządowych wspierających migrantów.
 3. Agnieszka Lichnerowicz, dziennikarka, reporterka radia Tok FM, specjalizująca się w tematyce międzynarodowej. Nominacja za promowanie świadomości na temat migracji i podejmowanie tematyki migracyjnej w sposób rzetelny i obiektywny.

 

W kategorii Instytucja:

 

 1. Fundacja Ocalenie – nominacja za systemowe i innowacyjne działania wspierające integrację migrantów
 2. Fundacja Ukraina – nominacja za działania na rzecz integracji migrantów z Ukrainy, wspieranie postaw otwartości i niwelowanie negatywnych nastrojów społecznych wobec migracji
 3. Gmina Wrocław – nominacja za inicjatywę Strategii Dialogu Międzykulturowego
 4. Homo Faber – nominacja za działania na rzecz integracji migrantów i edukacji międzykulturowej
 5. Zespół Szkół Publicznych w Mrokowie – za wkład w budowanie dobrych praktyk w zakresie integracji dzieci migranckich w środowisku szkolnym

 


Sylwetki nominowanych dostępne są na stronie: www.złotewachlarze.pl. W tym roku o wyborze Nominowanych decydowała Kapituła w składzie: Anna Rostocka – Dyrektor Biura IOM w Warszawie, Myroslava Keryk- prezeska Fundacji ,,Nasz Wybór’’ i laureatka konkursu Złote Wachlarze 2015, Agnieszka Kosowicz, prezeska Fundacji „Polskie Forum Migracyjne”, laureatka konkursu Złote Wachlarze 2016, Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP, Anna Potocka, wiceprezes Business Center Club, Krystyna Starczewska – Dyrektor Zespołu Szkół „Bednarska”i laureatka konkursu Złote Wachlarze 2013 oraz La Duc Trung – Wiceprzewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Wietnamczyków w Polsce.

Kapituła konkursu wybiera Nominowanych, a następnie w drodze głosowania Laureatów w kategorii Osoba i Instytucja. Plebiscyt na Nagrodę Publiczności trwa za pośrednictwem strony www.złotewachlarze.pl. Głosowanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych tematyką migracyjną i trwa do godz. 12:00 16 grudnia 2017. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 grudnia 2017 r. w podczas Gali Złote Wachlarze w Warszawie.

 

O Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM)

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) jest agendą Narodów Zjednoczonych i wiodącą 
międzyrządową organizacją działającą w dziedzinie migracji. Została założona w 1951 r. W skład IOM wchodzi 168 krajów członkowskich, w tym Polska. IOM wspiera kraje w sprostaniu wyzwaniom operacyjnym i społeczno-gospodarczym związanym z migracjami, pomaga migrantom oraz chroni ich prawa. Biura IOM 
na wszystkich kontynentach wspierają rządy państw oraz społeczeństwa obywatelskie 
w następujących czterech obszarach: migracje i rozwój, wspomaganie migracji, regulowanie migracji, migracje przymusowe. Konstytucja IOM wyraźnie podkreśla wzajemny związek między migracją 
a rozwojem ekonomicznym, społecznym i kulturowym oraz uznaje prawo do swobodnego przemieszczania się osób.  

 

Kontakt dla mediów:

Anna Rostocka

e-mail: arostocka@iom.int

tel. +48 606 677 407

 

Partnerzy Konkursu Złote Wachlarze 2017:

Urząd Miasta st. Warszawy, Business Center Club, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Wróć

Facebook