Jesteś na:

Szkolenia z KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ dla menadżerów oraz członków zespołów wielokulturowychdrukuj

2018-01-08

Jeżeli pracujecie Państwo w wielokulturowym zespole lub zarządzacie takim zespołem, bądź też współpracujecie z zagranicznymi partnerami, zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń z komunikacji międzykulturowej przygotowanych przez IOM Międzynarodową Organizację do Spraw Migracji.

 

Czy wiecie, że kultura, z której pochodzimy ma wpływ na to, w jaki sposób nawiązujemy relacje, jak rozumiemy swoją rolę jako pracownika czy przełożonego. Aby skutecznie pracować w środowisku wielokulturowym nie wystarczy tylko znajomość języka obcego. Kultura determinuje bowiem nasz sposób komunikowania się. Różnice kulturowe, choć na pozór mogą wydawać się niezauważalne, mają ogromny wpływ na nasze funkcjonowanie w środowisku pracy. Są też ważnym czynnikiem decydującym o powodzeniu lub fiasku negocjacji, wpływającym na funkcjonowanie zespołu oraz współpracę z zagranicznymi partnerami.

 

Szkolenie IOM służy zwiększeniu międzykulturowych kompetencji niezbędnych do efektywnego komunikowania się i skutecznej pracy w środowisku wielokulturowym.

 

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 

Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się:

 • Jak efektywnie komunikować się w zespole międzynarodowym
 • Jak rozmawiać i korespondować się z zagranicznymi partnerami
 • Czym są różnice kulturowe i jak skutecznie sobie z nimi radzić
 • Jak wykorzystać potencjał zespołu międzykulturowego
 • Co zrobić by zapobiec stereotypom i dyskryminacji
 • Jak rozwiązywać konflikty międzykulturowe

 

Dzięki interaktywnem metodom uczestnicy zdobędą nie tylko wiedzę, ale i niezbędne umiejętności.

 

Program szkolenia:

 

Program szkolenia jest dopasowany do potrzeb konkretnej firmy. Może on uwzględniać kontekst zarządzania zespołem, specyfikę współpracy z zagranicznymi partnerami, kulturę organizacyjną firmy.

 

Podstawowe zagadnienia:

 • Kompetencje międzykulturowe - czym są i jakie mają znaczenie
 • Wymiary kultury jako narzędzie zrozumienia różnic kulturowych
 • Skuteczne narzędzia komunikacji międzykulturowej
 • Bariery w komunikacji i jak je skutecznie pokonywać
 • Różnice kulturowe w takich obszarach jak czas, relacje, styl zarządzania, postawy zawodowe
 • Rozwiązywanie konfliktów międzykulturowych

 

Metody szkoleniowe:

 

Szkolenie prowadzone jest metodami aktywizującymi, opartymi na metodologii uczenia się poprzez doświadczenie. Dzięki temu uczestnicy mają okazję, nie tylko uzyskać nową wiedzę i lepiej ją zapamiętać, ale także nabyć nowe umiejętności.

 

Język szkolenia: polski, angielski, francuski.

 

Co nas wyróżnia:

 

IOM Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji jest wiodącą organizacją w dziedzinie migracji, jest częścią ONZ i zrzesza 169 państw członkowskich. Realizujemy liczne systemowe działania na rzecz takiego zarządzania migracjami, aby przynosiły one korzyści zarówno samym migrantom jak i społeczeństwom przyjmującym i tym samym przyczyniały się do rozwoju społeczno-gospodarczego. Realizowane przez nas szkolenia opieramy na wieloletniej i bogatej ekspertyzie IOM wypracowanej zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym. Charakteryzuje nas również innowacyjne podejście do metod szkoleniowych; treści szkoleniowe oparte są na wynikach najnowszych badań z zakresu psychologii międzykulturowej. Szkolenia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych trenerów IOM.

 

Więcej informacji tutaj: http://poland.iom.int/szkolenia-z-komunikacji-mi%C4%99dzykulturowej-dla-menad%C5%BCer%C3%B3w

Wróć

Facebook