Jesteś na:

Statuetki Złotych Wachlarzy 2017 rozdane!drukuj

2017-12-17

Gratulujemy wszystkim laureatom!

Kategoria Osoba: Paweł Kaczmarczyk

Adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Demografii), dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami UW, członek Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk. Nominacja za wkład w budowanie i promowanie wiedzy w zakresie ekonomii migracji, propagowanie dyskursu na temat migracji w oparciu o fakty i rzetelne dane.

Statuetka Złotych Wachlarzy za wkład w budowanie dyskursu na temat migracji w oparciu o rzetelne dane, propagowanie opartej na faktach wiedzy na temat migracji.

Kategoria Instytucja: Zespół Szkół Publicznych w Mrokowie

Szkoła podstawowa i gimnazjum, które nie boją się wielokulturowości. W placówce co piąte dziecko jest cudzoziemcem. Szkoła, położona w sąsiedztwie Wólki Kosowskiej, kształci dzieci w klasach, w których potrafi być reprezentowane 5-6 narodowości. Integruje dzieci kompleksowo i wielowątkowo: zatrudnia czterech asystentów kulturowych, dostosowuje zbiory biblioteki do potrzeb uczniów z różnych kultur, kształci nauczycieli (włącznie z wizytą zapoznawczą w Chinach i szeregiem projektów umożliwiających poznawanie zachodnich wzorów pracy w szkołach wielokulturowych), prowadzi wymianę zagraniczną uczniów, wspiera dumę z tożsamości wszystkich dzieci - kalendarz wydarzeń szkolnych obejmuje wiele cyklicznych już wydarzeń o charakterze wielokulturowym (Chiński Nowy Rok, teatr międzykulturowy, Dzień Talentów), intensywnie naucza języka polskiego (9 grup oferujących naukę na różnych poziomach dla różnych grup wiekowych), współpracuje z rodzicami-cudzoziemcami. Przede wszystkim jednak - nie boi się cudzoziemskich dzieci i traktuje je życzliwie, zabiegając, by jak najpełniej i jak najszybciej korzystały z oferty edukacyjnej szkoły.

Statuetka Złotych Wachlarzy za wkład w budowanie dobrych praktyk w zakresie integracji dzieci migranckich w środowisku szkolnym.

Nagroda Publiczności: Paweł Kaczmarczyk

Adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Demografii), dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami UW, członek Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk. Nominacja za wkład w budowanie i promowanie wiedzy w zakresie ekonomii migracji, propagowanie dyskursu na temat migracji w oparciu o fakty i rzetelne dane.

Za wkład w budowanie dyskursu na temat migracji w oparciu o rzetelne dane, propagowanie opartej na faktach wiedzy na temat migracji.

Nagroda Specjalna: Marina Hulia

Za działania na rzecz praw dzieci migrujących.

 

Video relację z Gali Złotych Wachlarzy 2017 można obejrzeć tutaj.

Wróć

Facebook