Jesteś na:

Oświadczenia zarejestrowane w 2017 r.drukuj

2018-01-04

Rok 2018 r. będzie rokiem przejściowym, kiedy nowy i stary system będą funkcjonowały równolegle, tj. możliwe będzie wykonywanie pracy na nowym* i starym** (zrejestrowanym w 2017 r.) oświadczeniu. Możliwość rejestracji oświadczeń na starych zasadach została utrzymana do 31 grudnia 2017 r.

 

*„Nowe” oświadczenie to oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowiwpisane do ewidencji oświadczeń przez powiatowy urząd pracy z art. 88z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązujący od 1 stycznia 2018 r.

 

https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnianie-cudzoziemcow--zmiany-od-2018-r/oswiadczenia-dla-prac-niesezonowych/

 

**„Stare” oświadczenie tooświadczenieo zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, rejestrowane przez powiatowy urząd pracy, zgodnie z §1 pkt 20 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

 

Na podstawie oświadczenia zarejestrowanego w 2017 r. wykonywanie pracy we wszystkich sektorach gospodarki (czyli także prace sezonowe) będzie możliwe do 31 grudnia 2018 r. 

 

Ubieganie się o wizę w związku z zarejestrowanym „starym” oświadczeniem jest możliwe do 31 października 2018 r.

Wróć

Facebook