Ai là người thất nghiệp?In ra

Thất nghiệp là một người:

 1. không có việc làm và không làm việc gì khác kiếm tiền;
 2. có khả năng và sẵn sàng để nhận việc làm trong toàn thời gian;
 3. người không đi học trong trường học và không học đại học chính quy (ngoại trừ các trường học cho người lớn và học đại học không chính quy);
 4. đã đăng ký tại phòng lao động cấp huyện nơi cư trú lâu dài hoặc tạm thời là đang tìm kiếm việc làm, nếu cùng một lúc:
  1. đã 18 tuổi , nhưng chưa đến tuổi nghỉ hưu;
  2. không được hưởng chế độ hưu trí hay mất sức lao động do không đủ năng lực để làm việc, trợ cấp, lợi ích khác;
  3. không được hưởng lương hưu hoặc trợ cấp thương tật bởi mất sức không làm việc được , do một cơ quan trợ cấp hưu trí nước ngoài  (với mức thấp nhất  của lương hưu hoặc lương khuyết tật do mất sức lao động tại Ba Lan);
  4. không phải là chủ sở hữu hoặc có sở hữu bất động sản nông nghiệp vượt quá 2 ha , hoặc là không thuộc diện có bảo hiểu hưu trí , mất sức lao động qua việc làm cố định, là người vợ hoặc chồng hay là thành viên của một gia đình nhà nông có diện tích đất nông nghiệp vượt quá 2 ha, hoặc không có thu nhập từ các chi nhánh đặc biệt sản xuất nông nghiệp ;
  5. không hoạt động kinh doanh;
  6. không đang có hành án phạt tù.

Quy chế là người thất nghiệp có thể được công nhận khi là người tình nguyện viên, nếu tình nguyện viên trình bầy giấy chứng nhận-hợp đồng cho phòng lao động cấp huyện của các tổ chức đã sử dụng sự giúp đỡ của tình nguyện viên.Tại phòng Lao động cũng có thể đăng ký thất nghiệp khi đang thực hành sau tốt nghiệp, nếu như phòng lao động có ký hợp đồng thực hành sau tốt nghiệp.

Facebook