bạn đang ở:
trang chủ Ai được coi là thành viên trong gia đình ?

Ai được coi là thành viên trong gia đình ?In ra

Thành viên gia đình của người nước ngoài là:
1. vợ hoặc chồng ( hôn nhân phải được pháp luật Ba Lan công nhận ) ;
2. con (kể cả con nuôi ) của người nước ngoài và của người vợ hoặc chồng của người nước ngoài ;
3.  trẻ em được người nước ngoài nuôi dưỡng (kể cả con nuôi ) , mà người nước ngoài có thẩm quyền làm cha /mẹ của đứa trẻ đó;
4.  trẻ em phụ thuộc vào sự nuôi dưỡng của người chồng hoặc vợ của người nước ngoài (kể cả con nuôi ) , mà người chồng hoặc vợ của người nước ngoài có thẩm quyền làm cha /mẹ của đứa trẻ đó.

Người nước ngoài cư trú tại Ba Lan :
1.  trên cơ sở giấy phép định cư ;
2.  trên cơ sở giấy phép cư trú dài hạn của EU ;
3.  trên cơ sở quy chế tị nạn ;
4.  dưới sự được bảo vệ ;
5.  ít nhất hai năm trên cơ sở giấy phép cư trú có thời hạn , bao gồm cả ngay lập tức trước khi nộp đơn cho thành viên gia đình - trên cơ sở của giấy phép được cấp cho thời gian không ít hơn một năm ;
6. trên cơ sở giấy phép cư trú có thời hạn cấp cho người nước ngoài là một nhà khoa học đang làm việc ở Ba Lan. Có quyền để đoàn tụ với các thành viên trong gia đình của mình đang sống bên ngoài Ba Lan.   

Trên các điều khoản tương tự như công dân Ba Lan, các thành viên trong gia đình người nước ngoài lưu trú tại Ba Lan có thể thành lập hoạt động kinh doanh :
1. trên cơ sở giấy phép định cư ;
2. trên cơ sở giấy phép cư trú dài hạn của EU ;
3. trên cơ sở quy chế tị nạn ;
4. dưới sự được bảo vệ ;
với điều kiện là họ có giấy phép cư trú có thời hạn  ở Ba Lan với lý do đoàn tụ gia đình .

Facebook