Wydalenie z terytorium Polskidrukuj

Członkowi rodziny obywatela UE można wydać decyzję o wydaleniu z Polski wyłącznie w sytuacji, gdy jego pobyt w Polsce stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zdrowia cudzoziemca. 

Facebook