Wizadrukuj

Jeżeli cudzoziemiec ma prawo do połączenia z rodziną i przebywa za granicą, a rozpatrzono jego sprawę w Polsce pozytywnie i wojewoda przyznał mu zezwolenie na pobyt czasowy, to aby wjechać do Polski powinien on ubiegać się o wydanie wizy (jeżeli od obywateli jego kraju jest wymagana wiza) w celu realizacji zezwolenia na pobyt czasowy wydanego na podstawie łączenia rodzin. O wizę cudzoziemiec ubiega się w polskim konsulacie w swoim kraju pochodzenia.

Informacje o podstawowych dokumentach, które należy złożyć ubiegając się o polską wizę można uzyskać tutaj -> Dokumenty uzupełniające, które należy złożyć wraz z wnioskiem o wizę mogą różnić się w zależności od urzędu konsularnego, w związku z czym zalecany jest bezpośredni kontakt z właściwym urzędem konsularnym, w celu uzyskania pełnej informacji.

Lista konsulatów RP dostępna jest tutaj->

Po przyjeździe do Polski cudzoziemiec powinien zgłosić się do urzędu wojewódzkiego, by odebrać swoją kartę pobytu.

Facebook