bạn đang ở:
trang chủ VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ

VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁIn ra

Xin lưu ý! Trang web này chỉ mang tính chất thông tin. Nếu bạn có những câu hỏi cụ thể hoặc những thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với Trung tâm Thông tin Dịch vụ Hải quan ->

 

Ba Lan là thành viên của Liên minh Châu Âu (EU) và được quy định theo thuế quan của Liên Minh Châu Âu - EU. Điều này có nghĩa là tại biên giới giữa các quốc gia thành viên EU (tức là các biên giới nội bộ của EU), không có trách nhiệm phải trả thuế, và đối với hàng hóa nhập khẩu từ bên ngoài vào EU, các loại thuế hải quan đều giống nhau.
Các quy định được áp dụng cho cả các công dân của các nước thành viên EU (bao gồm Ba Lan), cũng như các công dân của các nước ngoài EU. 

Facebook