Jesteś na:
Strona główna Studia Uznawanie polskich dyplomów za granicą

Uznawanie polskich dyplomów za granicądrukuj

Polskie dyplomy są uznawane za granicą bądź to na podstawie umów międzynarodowych, bądź to – jeśli z danym krajem Polska nie zawarła takiej umowy – na podstawie obowiązujących w nim przepisów. 

Aktualny wykaz krajów, z którymi Polska podpisała umowy w sprawie uznawalności wykształcenia, można znaleźć tutaj->

W wypadku pozostałych państw, z którymi Polska nie ma podpisanych umów w sprawie uznawalności wykształcenia, należy zwrócić się do ośrodków ENIC/ NARIC (European Network of Information Centres/National Academic Recognition Information Centres) w poszczególnych krajach. Ich wykaz można znaleźć tutaj ->

Facebook