Jesteś na:
Strona główna Praca w Polsce - informacje dla cudzoziemców Umowy, na podstawie których można podjąć pracę

Umowy, na podstawie których można podjąć pracędrukuj

Pracodawca może zatrudnić cudzoziemca zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej. 

W przeważającej większości ważne jest, aby umowa ta została zawarta na piśmie. 

  • W stosunku do cudzoziemców, od których wymagane jest posiadanie zezwolenia na pracę, umowy, na podstawie których powierzane jest im wykonywanie pracy w Polsce, muszą być zawarte na piśmie. Jest to jeden z warunków uznania ich pracy za legalną.
  • W wypadku cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce na podstawie oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy umowy muszą być zawarte na piśmie. Jest to jeden z warunków uznania ich pracy za legalną.
  • W stosunku do cudzoziemców, od których dla legalnego wykonywania pracy zezwolenie nie jest wymagane, brak pisemnej umowy o pracę nie skutkuje uznaniem zatrudnienia za nielegalne, choć niepotwierdzenie na piśmie warunków umowy o pracę stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika (więcej informacji na temat praw pracownika jest dostępnych tutaj->). W wypadku powierzania takiemu cudzoziemcowi wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych – tak samo jak w stosunku do obywateli polskich – forma pisemna nie jest konieczna.

W wypadku cudzoziemców posiadanie pisemnej umowy o pracę jest szczególnie istotne – jest ona sprawdzana podczas kontroli legalności zatrudnienia – co to jest kontrola legalności zatrudnienia?->

Facebook