bạn đang ở:
trang chủ VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ Trung tâm Thông tin Dịch vụ Hải quan (InfoSC)

Trung tâm Thông tin Dịch vụ Hải quan (InfoSC)In ra

Trung tâm Thông tin Dịch vụ Hải quan cung cấp hỗ trợ và thông tin liên quan:

  • các quy định hải quan và các quy định riêng liên quan đến thương mại hàng hoá;
  • quy định kiểm tra về thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế hàng hóa và dịch vụ liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa;
  • thông tin về các nguyên tắc kiểm soát phòng chơi cờ bạc.

Thông tin thêm có ở đây->

Liên hệ

Đường dây nóng Hotline: + 801 470 477

Điện thoại cho người gọi từ điện thoại di động hoặc từ nước ngoài: +48 33 857 62 51
 
Các câu hỏi, thắc mắc có thể gửi đến điạ chỉ  e-mail: info.sluzbacelna@kat.mofnet.gov.pl
Các chuyên viên  InfoSC họ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu, từ 8:00 đến 16:00.

Có thể gọi điện thoại 24/24 đến InfoSC, bạn sẽ nhận được những thông tin cơ bản cho du khách đi qua biên giới. Thông tin được nói bằng 4 ngôn ngữ: tiếng Ba Lan, tiếng Anh, tiếng Nga và tiếng Đức.

Thêm thông tin có sẵn trên trang web của Dịch vụ Hải quan

Facebook