Jesteś na:
Strona główna System podatkowy w Polsce

System podatkowy w Polscedrukuj

Podatek to nieodpłatne, przymusowe i bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, które wynika z obowiązujących w Polsce przepisów. Podatek należy zapłacić wtedy, gdy osiąga się dochód.

W Polsce istnieje 12 rodzajów podatków:

Co do zasady, podatki w Polsce muszą płacić nie tylko obywatele polscy, ale również cudzoziemcy osiągający w Polsce dochód. W przypadku wielu cudzoziemców (szczególnie tych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej), aby rozliczyć się z urzędem skarbowym (fiskusem) wystarczy posiadać numer PESEL – co to jest numer PESEL?

Uwaga: Ta strona ma jedynie charakter informacyjny i przedstawia ogólną charakterystykę systemu podatkowego w Polsce. W razie konkretnych wątpliwości związanych z rozliczaniem podatków należy kontaktować się z właściwym ze względu na miejsce zamieszkania urzędem skarbowym. Adresy urzędów skarbowych w Polsce są dostępne tutaj ->

Facebook