Rodzaje ślubów w Polscedrukuj

W Polsce ślub można zawrzeć w:

 • Urzędzie Stanu Cywilnego (USC) – to tak zwany ślub cywilnyAdresy USC można znaleźć tutaj ->

Uwaga: Aby zawarte małżeństwo zostało uznane za ważne w świetle polskiego prawa, musi zostać zarejestrowane w USC.

USC sporządza akt ślubu potwierdzający ważność małżeństwa.

 • świątyni (np. w kościele, cerkwi)

W Polsce, ślub udzielony w obrządku niektórych religii może zostać uznany i zarejestrowany przez USC bez konieczności zawierania ślubu cywilnego. Jest to tak zwany ślub konkordatowy. W następujących kościołach i związkach wyznaniowych można zawrzeć małżeństwo konkordatowe:

 1. Kościół katolicki, w tym: rzymskokatolicki, greckokatolicki, unicki,  neounicki, ormiański
 2. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
 3. Kościół Ewangelicko-Augsburski
 4. Kościół Ewangelicko-Reformowany
 5. Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP
 6. Kościół Chrześcijan Baptystów
 7. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
 8. Kościół Starokatolicki Mariawitów
 9. Kościół Zielonoświątkowy
 10. Kościół Polskokatolicki
 11. Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich

Następujące kościoły i związki wyznaniowe działające w Polsce nie mają prawa do udzielania ślubu konkordatowego (co oznacza, iż choć małżeństwo zawarte w tych obrządkach jest ważne w świetle danej religii, to nie jest ono rejestrowane w USC. W efekcie, aby małżeństwo osób było uznane za ważne w świetle przepisów prawa polskiego, muszą one zawrzeć także ślub cywilny w USC):

 1. Muzułmański Związek Religijny,
 2. Karaimski Związek Religijny,
 3. Wschodni Kościół Staroobrzędowy tzw. bezpopowcy.
Facebook