Jesteś na:
Strona główna Repatriacja

Repatriacjadrukuj

tl_files/grafiki/Bilboard2.png


Część serwisu dotycząca repatriacji jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich w ramach projektu „Wsparcie Integracji Repatriantów” realizowanego przez IOM w partnerstwie z MSW.

Wyłączna odpowiedzialność za jej zawartość spoczywa na autorach. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

tl_files/grafiki/flaga_ue.png


Co to jest repatriacja?

Repatriacja to przyjazd do Polski osób polskiego pochodzenia z azjatyckiej części byłego ZSRR czyli m.in. terenów obecnego Kazachstanu czy Uzbekistanu.

Repatriacja wiąże się z ułatwionym sposobem nabycia polskiego obywatelstwa.

Repatrianci przybywają do Polski na podstawie specjalnej wizy (wizy krajowej w celu repatriacji) i z dniem przekroczenia granicy na jej podstawie nabywają obywatelstwo polskie. W drodze repatriacji obywatelstwo polskie nabywają również małoletnie dzieci pozostające pod władzą rodzicielską repatrianta.

Zasady nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji, prawa repatrianta, a także zasady i tryb udzielania pomocy repatriantom i członkom ich rodzin określa Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532). Tekst jednolity ustawy można znaleźć m.in. tutaj->

Facebook