Jesteś na:
Strona główna Przewóz towarów Przywóz towarów do Polski z krajów nienależących do Unii Europejskiej

Przywóz towarów do Polski z krajów nienależących do Unii Europejskiejdrukuj

Z opłat celnych zwolnione są towary przywożone przez podróżnych przyjeżdzających z państw spoza Unii Europejskiej w bagażu osobistym drogą lądową (tj. pociągiem, samochodem, pieszo) do równowartości 300 euro, a w transporcie lotniczym (samolotem) i morskim (statkiem) do równowartości 430 euro.

Do powyższych wartości nie wlicza się wartości:

 1. produktów leczniczych niezbędnych podróżnemu,
 2. bagażu osobistego,
 3. paliwa w standardowym zbiorniku pojazdu silnikowego oraz paliwa znajdującego się w kanistrze (do 10 litrów),
 4. tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych zgodnie z poniższymi normami.

Wyroby tytoniowe

Wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone w transporcie lotniczym lub w transporcie morskim przez podróżnego, który ukończył 17 lat:

 • papierosy – 200 sztuk, lub
 • cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3 gram na sztukę) – 100 sztuk, lub
 • cygara – 50 sztuk, lub
 • tytoń do palenia – 250 gram.

Wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone w transporcie innym niż lotniczy lub morski przez podróżnego, który ukończył 17 lat:

 • papierosy – 40 sztuk, lub
 • cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3 gram na sztukę) – 20 sztuk, lub
 • cygara – 10 sztuk, lub
 • tytoń do palenia – 50 gram.

Powyższe normy można stosować w dowolnym połączeniu wyrobów tytoniowych pod warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100%.

Uwaga! Osoby młodsze niż 17 lat nie mogą posiadać i przewozić tytoniu. 

Napoje alkoholowe

Napoje alkoholowe, jeżeli są przywożone przez podróżnego, który ukończył 17 lat:

 • wyroby spirytusowe o mocy alkoholu powyżej 22%, alkohol etylowy nieskażony o mocy alkoholu wynoszącej 80% i więcej (np. wódka) – 1 litr, lub
 • alkohol i napoje alkoholowe o mocy alkoholu nieprzekraczającej 22% (np. likiery) – 2 litry, i
 • wina niemusujące – 4 litry, i
 • piwo – 16 litrów.

Powyższe normy można stosować w dowolnym połączeniu różnych rodzajów alkoholu i napojów alkoholowych, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100%.

Napoje alkoholowe, jeżeli są przywożone przez podróżnego, który ukończył 17 lat, który mieszka w strefie nadgranicznej lub jest pracownikiem zatrudnionym w strefie nadgranicznej (co to jest strefa nadgraniczna->), lub jest członkiem załogi środków transportu wykorzystywanych do podróży z terytorium państwa trzeciego na terytorium Polski:

 • wyroby spirytusowe o mocy alkoholu powyżej 22%, alkohol etylowy nieskażony o mocy alkoholu wynoszącej 80% i więcej – 0,5 litra, lub
 • alkohol i napoje alkoholowe o mocy alkoholu nieprzekraczającej 22% - 0,5 litra, i
 • wina niemusujące – 0,5 litra, i
 • piwo – 2 litry.

Powyższe normy można stosować w dowolnym połączeniu różnych rodzajów alkoholu i napojów alkoholowych, pod warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100%.

Uwaga! Osoby młodsze niż 17 lat nie mogą posiadać i przewozić alkoholu. 

Broń

Transport broni i amunicji jest ograniczony i wymaga uzyskania specjalnych dokumentów i musi być zgłoszony organom celnym. Transport taki może odbyć się na podstawie zaświadczenia wydanego przez konsula Polski (co zastępuje pozwolenie na broń w okresie 30 dni od dnia przywozu).

Przywozić do Polski i wywozić można:

 • broń wykorzystywaną w celach łowieckich oraz maksymalnie 100 sztuk amunicji, o ile broń i amunicja mają służyć do polowań organizowanych na podstawie odrębnych przepisów,
 • broń odpowiadającą celom sportowym oraz amunicję do tej broni w ilościach określonych w zaproszeniu organizatorów imprez sportowych, jeżeli przyjazd następuje w celu wzięcia udziału lub przygotowania się do imprez sportowych; zaproszenia takie muszą być potwierdzone przez właściwego komendanta wojewódzkiego Policji,
 • broń sygnałową, jeżeli stanowi ona stałe wyposażenie statków i samolotów.

Uwaga: Posiadanie broni w Polce wymaga uzyskania pozwolenia. Więcej informacji na temat pozwolenia na broń w Polsce dostępnych jest tutaj-> 

Wartości dewizowe

Osoby przekraczające granicę mają obowiązek zgłosić w formie pisemnej organom celnym lub organom Straży Granicznej przywóz do Polski oraz wywóz za granicę złota dewizowego i platyny dewizowej, bez względu na ilość, a także krajowych lub zagranicznych środków płatniczych, jeżeli ich wartość przekracza łącznie równowartość 10 000 EUR.

Uwaga! Można odstąpić od tej regulacji przekraczając granicę państwową w obszarze Schengen (które kraje należą do strefy Schengen?->).

Żywność

Ograniczeniom i kontroli sanitarnej podlega żywność pochodzenia zwierzęcego, czyli produkty mięsne i mleczarskie. Takiej żywności w zasadzie nie można przywozić. Podróżni przywożący ze sobą produkty mięsne lub mleczarskie muszą umieścić je w specjalnych pojemnikach dostępnych na przejściach granicznych. Mięso i produkty mleczarskie muszą zostać poddane granicznej kontroli weterynaryjnej.

Spoza UE przywieść można (w ograniczonych ilościach i tylko do użytku własnego):

 • mleko w proszku dla niemowląt w nienaruszonym opakowaniu w ilości do 2 kg,
 • jedzenie dla dzieci,
 • żywność wymaganą ze względów medycznych,
 • produkty rybne (do 20 kg lub odpowiadających wadze jednej ryby), ślimaki i miód;
 • produkty przeznaczone do karmienia zwierząt w nienaruszonym opakowaniu w ilości do 2 kg.

Ważne! Produkty pochodzenia zwierzęcego (mięso, mleko i ich pochodne) niespełniające powyższych wymogów będą konfiskowane i niszczone z chwilą przybycia na terytorium UE. W razie braku zgłoszenia takich produktów, podróżujący może zostać ukarany grzywną lub pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Uwaga! Kontroli sanitarnej nie podlega żywność pochodzenia niezwierzęcego, jeżeli jest przywożona do własnego użytku i w ilościach wskazujących na ich niehandlowy charakter->

Produkty lecznicze

Przywóz leków podlega ograniczeniom. Dopuszczalne jest przywiezienie pięciu najmniejszych opakowań produktów leczniczych, które przeznaczone są na użytek podróżnego.

Większe ilości leków można przywieść po uzyskaniu zgody Ministra Zdrowia.

Środki odurzające

Przywóz środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów narkotykowych -> do Polski jest zakazany. Wyjątkiem jest przewóz realizowany przez licencjonowane podmioty na podstawie specjalnych zezwoleń.

Dozwolony jest jedynie przywóz do Polski środków odurzających lub substancji psychotropowych na własne potrzeby lecznicze tylko wtedy, gdy osoba przewożąca posiada zaświadczenie zawierające szczegółowe dane pacjenta, lekarza, przewożonego leku oraz dane organu wystawiającego i uwierzytelniającego zaświadczenie (receptę).

Mienie osobiste (przesiedlenia)

Mienie osobiste to rzeczy, które były w posiadaniu podróżującego i były używane przez niego w poprzednim miejscu zamieszkania przez minimum 6 miesięcy przed wyjazdem oraz będą przeznaczone do użytku w tym samym celu w przyszłości w Polsce.

Uwaga! Do mienia osobistego nie zalicza się rzeczy przeznaczonych do konsumpcji.

Mienie osobiste może być zwolnione z należności celnych, jeżeli będzie zgłoszone do procedury dopuszczenia do obrotu w urzędzie celnym na terenie Polski. Zgodnie z regulacjami na terenie Polski tylko polskie organy celne mogą udzielić takiego zwolnienia.

Uzyskanie zezwalanie wymaga również spełnienia szeregu innych warunków. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów-> oraz tutaj-> 

Rośliny

Rośliny lub ich części można przywozić do Polski (z przeprowadzeniem granicznej kontroli fitosanitarnej) w ilości:

 • świeże owoce do 5 kilogramów;
 • świeże warzywa (z wyłączeniem ziemniaków) do 5 kilogramów;
 • kwiaty cięte do 50 sztuk;
 • cięte drzewka choinkowe - 1 sztuka;
 • części roślin iglastych do 5 szt.

Zwierzęta

Zwierzęta domowe towarzyszące podróżnym mogą być przewożone przez granicę Unii Europejskiej. Mogą to być psy, koty, fretki. Przy przewozie zwierzęcia przez granicę dane zwierzę musi posiadać identyfikator (elektroniczny lub w postaci tatuażu) oraz być zaszczepione przeciwko wściekliźnie, a także posiadać dokumenty potwierdzające fakt i datę szczepienia (paszport zwierzęcia lub świadectwo weterynaryjne).

Podróżny maksymalnie może przewieść 5 zwierząt.

 

W przypadku przywozu (w zależności od tego, z jakiego państwa zwierzę jest transportowane) wymagania te mogą być rozszerzone o:

 • obowiązek elektronicznej identyfikacji,
 • przeprowadzenie badania efektywności szczepienia,
 • kwarantannę.

Szczegółowe informacje dotyczące przewozu zwierząt dostępne są na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii->

Ważne! Przy wywozie zwierząt z Polski zwierząt domowych należy zapoznać się z wymaganiami państw tranzytowych i państwa docelowego.

Okazy gatunków zagrożonych wyginięciem (wg CITES)

Transport roślin i zwierząt będących lub pochodzących z gatunków zagrożonych wyginięciem (wg Konwencji Waszyngtońskiej CITES) do/z Unii Europejskiej jest możliwy jedynie na podstawie wydanych wcześniej dokumentów CITES.

Uwaga: Brak wymaganych dokumentów podczas przewozu powoduje konsekwencje karne.

Do produktów takich zalicza się między innymi:

 • kawior;
 • skóry i wyroby ze skór dzikich kotów, niedźwiedzi, wilków, węży, krokodyli lub waranów;
 • wyroby z kości, rogów, zębów zwierząt (w tym kości słoniowej);
 • wypchane ptaki drapieżne;
 • naturalne medykamenty i produkty lecznicze (maści, balsamy itp.) zawierające pochodne z niedźwiedzi, pijawek lekarskich i innych;
 • koralowce oraz muszle.

Dokumenty nie są wymagane przy wwozie na teren Unii Europejskiej, jeżeli podróżny przywozi w bagażu osobistym:

 • kawior z ryb jesiotrokształtnych (maksymalnie 125 g na osobę, w opakowaniu indywidualnie oznakowanym jednorazową banderolą);
 • przetworzone okazy krokodylowych: torebki, buty, paski, itp. do 4 szt. na osobę (z wyjątkiem okazów zawartych w aneksie A Konwencji Waszyngtońskiej oraz mięsa i trofeów myśliwskich).

Więcej informacji na temat  ograniczeń i zakazów związanych z przywozem i wywozem z Unii Europejskiej roślin i zwierząt gatunków zagrożonych wyginięciem (wg CITES) jest dostępnych tutaj -> 

Zabytki

Osoba wywożąca z Polski zabytki musi być w stanie okazać pozwolenia na taki wywóz lub dokumenty potwierdzające, że wywożony zabytek nie wymaga pozwolenia.

Przywóz zabytków nie wymaga pozwolenia. Przywóz spoza krajów Unii Europejskiej należy zgłosić w urzędzie celnym, w celu objęcia tego zabytku procedurą dopuszczenia do obrotu lub inną procedurą celną.

Facebook