Jesteś na:
Strona główna Przewóz towarów Przywóz towarów do Polski z krajów należących do Unii Europejskiej

Przywóz towarów do Polski z krajów należących do Unii Europejskiejdrukuj

Polska wraz z pozostałymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej tworzy unię celną, co oznacza, że:

 • cła na granicach wewnętrznych między państwami członkowskimi UE zostały zniesione;
 • w całej UE obowiązują te same stawki celne na towary przywożone spoza UE;
 • obowiązują te same reguły pochodzenia w odniesieniu do produktów sprowadzanych spoza UE;
 • obowiązuje wspólna definicja wartości celnej.

Służby celne w Polsce i w Unii Europejskiej prowadzą działania na granicach zewnętrznych, głównie w zakresie zwalczania przemytu, zajmowania niebezpiecznych lub podrabianych towarów, ratowania zwierząt korzystających z ochrony międzynarodowej oraz zwalczania sieci przestępczych, a funkcjonariusze celni pobierają cła przywozowe i podatki.

Wyroby tytoniowe i akcyzowe

Normy ilościowe dla wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych przeznaczonych na użytek własny (czyli nie do celów handlowych) i niepowodujące dodatkowych opłat:

1. dla wyrobów tytoniowych to ilości nieprzekraczające:

 • papierosy - 800 sztuk, 
 • cygaretki (cygara o masie nieprzekraczającej 3 gramów na sztukę) - 400 sztuk, 
 • cygara - 200 sztuk, 
 • tytoń do palenia - 1 kilogram; 

2. dla napojów alkoholowych to ilości nieprzekraczające:

 • alkohol etylowy - 10 litrów, 
 • wino i napoje fermentowane - 90 litrów, w tym maksymalnie 60 litrów wina musującego, 
 • piwo - 110 litrów, 
 • produkty pośrednie - 20 litrów. 

Jeżeli podróżujący przewozi większe ilości, może być poproszony o udowodnienie, że są to produkty przeznaczone na użytek własny i/lub dostarczenie dowodu zakupu (paragonu lub faktury).

Uwaga! Powyższe limity obowiązują podróżnych powyżej 17. roku życia. Osoby młodsze nie mogą posiadać i przewozić alkoholu i tytoniu. 

Gotówka

Przewóz środków pieniężnych w krajach UE w kwocie nie większej niż 10 000 euro lub równowartość tej kwoty w innej walucie nie wymaga zgłoszenia. Środki pieniężne to:

 • waluta polska,
 • waluta obca,
 • banknoty i monety wycofane z obiegu, ale podlegające wymianie,
 • papiery wartościowe pełniące funkcję płatniczą, np. czeki, czeki podróżne,
 • weksle,
 • złoto i platyna dewizowa.

Uwaga! Środkami płatniczymi w rozumieniu prawa dewizowego nie są karty płatnicze i kredytowe, ani środki na nich zgromadzone.

Środki pieniężne w wysokości 10 000 euro i powyżej mogą być oclone. Wjazd i wyjazd z UE z kwotą 10 000 euro lub większą lub równowartością tej kwoty w innej walucie należy zgłosić organom celnym. Formularze deklaracji dostępne są tutaj-> 

Deklaracja przywozu gotówki do Polski dostępna jest tutaj -> 

Ważne! Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia środków płatniczych lub przekazanie nieprawdziwych danych w deklaracji podlega karze grzywny z tytułu wykroczenia skarbowego.

Paliwo

Każda ilość wyrobów energetycznych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego UE wskazuje na przeznaczenie handlowe, jeżeli wyroby te są transportowane nietypowymi rodzajami transportu, czyli:

 • w inny sposób niż w zbiornikach paliwowych pojazdów, które pozwalają na bezpośrednie wykorzystanie paliwa do ich napędu lub w kanistrach zawierających paliwa silnikowe, przeznaczone do zużycia w pojazdach w ilości nieprzekraczającej 10 litrów;
 • transport paliw opałowych, w inny sposób niż za pomocą cystern używanych przez podmioty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Rośliny

Podróżujący pomiędzy krajami Unii Europejskiej mogą przewozić rośliny lub ich części. W większości krajów obowiązują jednak surowe przepisy dotyczące transportu gatunków zagrożonych i produktów z nich otrzymanych.

 Transport roślin i zwierząt w celach handlowych jest poddany kontroli fitosanitarnej i wymaga uzyskania specjalistycznych zezwoleń. 

Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe towarzyszące podróżnym mogą być przewożone pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Mogą to być psy, koty, fretki.

W przypadku podróży pomiędzy państwami członkowskimi UE zwierzę musi:

 • mieć elektroniczny czip,
 • posiadać paszport wydawany przez lekarza weterynarii (tzw. unijny paszport dla zwierząt domowych),
 • być zaszczepione przeciwko wściekliźnie (informacja o szczepieniu przeciwko wściekliźnie zawarta jest w paszporcie zwierzęcia, pierwsze szczepienie zwierzęcia uzyskuje ważność po 21 dniach od jego wykonania).

Jeżeli zwierzę (pies, kot lub fretka) nie ma skończonych 3 miesięcy i nie jest jeszcze zaszczepione przeciwko wściekliźnie, przed podróżą należy zapoznać się z przepisami krajów tranzytowych i kraju docelowego. Regulacje poszczególnych krajów dostępne są tutaj-> 

Polskie regulacje (w języku angielskim dostępne są tutaj-> oraz tutaj-> 

Uwaga! Unijny paszport dla zwierząt domowych jest wydawany tylko dla psów, kotów i fretek.

Obowiązkowa kontrola weterynaryjna w Polsce może zostać przeprowadzona wyłącznie w wyznaczonych punktach granicznych ->  i jest wykonywana w przypadku, gdy:

 • podróżujący przewozi więcej niż 5 zwierząt,
 • zwierzęta podróżują bez opieki właściciela,
 • zwierzęta są przeznaczone do celów handlowych.

Produkty pochodzenia zwierzęcego

Nie ma ogólnych ograniczeń dotyczących przewozu produktów pochodzenia zwierzęcego w Unii Europejskiej. Takie same normy weterynaryjne stosuje się w przypadku:

 • Andory,
 • Liechtensteinu,
 • Norwegii,
 • San Marino,
 • Szwajcarii.

Broń

Transport broni i amunicji jest ograniczony i wymaga uzyskania specjalnych dokumentów i pozwoleń i musi być zgłoszony organom celnym. Cudzoziemcy będący obywatelami Unii Europejskiej mogą przywozić i wywozić broń i amunicję na podstawie Europejskiej Karty Broni Palnej wydawanej przez państwo UE, jeżeli:

 • broń ta jest wpisana do Europejskiej Karty Broni Palnej,
 • cudzoziemiec jest w stanie uzasadnić powód swojej podróży z bronią.
Facebook