Jesteś na:

Przepisy celnedrukuj

Zgłoszenie celne

Odprawie celnej podlegają towary, które zostały sprowadzone spoza Unii Europejskiej lub są wywożone poza Unię Europejską. Zgłoszenie celne dokonywane przez podróżnych dotyczące towaru, który nie ma charakteru handlowego (jakie towary nie posiadają charakteru handlowego?->) powinno być złożone najpóźniej w chwili przystąpienia organu celnego do kontroli celnej.

Podróżny może dokonać zgłoszenia celnego w następujący sposób:

  1. w formie pisemnej na formularzu SAD (instrukcja wypełnienia formularza dostępna jest tutaj ->;
  2. w formie elektronicznej - w procedurach przywozowych dokonywane jest w systemie CELINA (instrukcja dostępna jest tutaj -> a w procedurach wywozowych w systemie ECS (instrukcja dostępna jest tutaj ->);
  3. w formie ustnej – jeżeli są to towary przywożone w bagażu osobistym podróżnego i nie mają charakteru handlowego (jakie towary nie posiadają charakteru handlowego?). Jeśli przywóz towarów dokonywany przez podróżnego wiąże się z powstaniem należności celnych, to po dokonaniu ustnego zgłoszenia przez podróżnego, funkcjonariusz celny wystawia Dokument Potwierdzający Dokonanie Zgłoszenia Celnego, a podróżujący musi uiścić cło. Analogiczna procedura dotyczy wywozu towarów;

Ponadto, towary pozbawione charakteru handlowego, znajdujące się w bagażu osobistym podróżnego i zwolnione z opłat celnych mogą być zgłoszone również poprzez dokonanie innej czynności przewidzianej przepisami prawa celnego.

Szczegółowe informacje na temat zgłoszeń celnych dostępne są w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne. Rozporządzenie jest dostępne tutaj ->

Kalkulator opłat celnych dostępny jest tutaj ->

Facebook