Jesteś na:
Strona główna FAQ Procedura ubiegania się o paszport zagraniczny

Procedura ubiegania się o paszport zagranicznydrukuj

Mój mąż ma kartę czasowego pobytu do stycznia 2013 roku, termin ważności paszportu zagranicznego kończy się w sierpniu 2012 roku. Czy musi wrócić na Ukrainę w celu wyrobienia nowego paszportu?

Paszport zagraniczny jest dokumentem podróży cudzoziemca, jest on potrzebny do przekroczenia granicy. Ubiegać się o nowy paszport zagraniczny należy na Ukrainie. W niektórych wypadkach, nowy paszport może być wydany na terytorium Polski przez Ambasadę Ukrainy. Aby dowiedzieć się więcej, należy konsultować się z wydziałem konsularnym Ambasady Ukrainy.

Kończy mi się termin ważności ukraińskiego paszportu zagranicznego. Czy można wyrobić nowy paszport w Polsce?

Obywatele Ukrainy, mieszkający na stałe lub tymczasowo za granicą mogą ubiegać się o wydanie paszportu zagranicznego przez zagraniczne instytucje dyplomatyczne Ukrainy. Obywatele Ukrainy, mieszkający w Polsce na stałe mogą ubiegać się o paszport przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy. W praktyce, Konsulat Ukrainy w Polsce wydaje paszporty tylko osobom, posiadającym kartę na pobyt stały (bądź rezydenta UE w Polsce. Konsulat Ukrainy nie wydaje paszportów osobom posiadającym wizę lub kartę czasowego pobytu. Należy mieć jednak na uwadze fakt, iż Konsulat Ukrainy może rozpatrywać każdą sprawę indywidualnie, dlatego w konkretnym wypadku należy zwracać się bezpośrednio do Konsulatu Ukrainy w RP.

Facebook