Prawa członków rodziny obywatela UEdrukuj

Cudzoziemcy - członkowie rodziny obywatela UE innego niż Polska mają prawo podejmować pracę w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele Polski.

Cudzoziemcy – członkowie rodziny obywatela UE innego niż Polska, którzy przebywają w Polsce z członkiem swojej rodziny mają prawo podejmować działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele Polski.

Cudzoziemcy - członkowie rodziny obywatela UE innego niż Polska mają prawo podejmować studia w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele Polski. 

Facebook