Jesteś na:
Strona główna System podatkowy w Polsce Podwójne opodatkowanie

Podwójne opodatkowaniedrukuj

Podwójne opodatkowanie jest niekorzystnym zjawiskiem związanym z koniecznością dwukrotnego płacenia podatku za ten sam przedmiot opodatkowania, czyli np. dochód lub majątek. Podwójne opodatkowanie wiąże się najczęściej z podatkiem dochodowym i majątkowym.

W przypadku cudzoziemców osiągających dochód w innym kraju, niż kraj ich obywatelstwa oznacza ono obłożenie podatkiem tego samego dochodu przez urząd skarbowy w dwóch różnych krajach. Z taką sytuacją mamy do czynienia np. w przypadku osób, które opuściły swój ojczysty kraj np. Ukrainę, pracują w Polsce, ale jako obywatele ukraińscy wciąż mają obowiązek płacić podatek na Ukrainie, i jednocześnie za granicą, w kraju uzyskiwania dochodów (np. w Polsce, jeśli mieszkają tam dłużej niż 183 dni). 

Aby uniknąć konfliktu dwukrotnych roszczeń do tych samych dochodów i konfliktu między urzędami skarbowymi różnych krajów, podpisywane są przez kraje (przeważnie dwustronne, rzadko wielostronne) umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Polska jest stroną wielu umów z innymi państwami dotyczącymi unikania podwójnego opodatkowania. Polska podpisała takie umowy m.in. z Albanią, Armenią, Chinami, Gruzją, Rosją, Wietnamem. Pełna lista państw wraz z umowami jest dostępna tutaj

Facebook