Jesteś na:
Strona główna Przyjazd i pobyt w Polsce członka rodziny

Przyjazd i pobyt w Polsce członka rodzinydrukuj

Cudzoziemcy, którzy są członkami rodziny:

  • obywateli Polski, lub
  • wybranych kategorii cudzoziemców mieszkających w Polsce,
    mogą wystąpić o wydanie im zezwolenia na pobyt czasowy (procedura połączenia z rodziną).

Istnieją dwa rodzaje zezwoleń na pobyt czasowy dla członków rodzin:

  1. zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodzin obywateli Polski,
  2. zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodzin cudzoziemców.
Facebook