Obywatelstwo dzieckadrukuj

Dziecko, którego przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem Polski, nabywa obywatelstwo polskie przez urodzenie. Rodzice jednak mogą wybrać dla dziecka obywatelstwo kraju rodzica, który nie jest obywatelem Polski, jeżeli według prawa tego państwa dziecko może nabyć jego obywatelstwo.

Aby nabycie obywatelstwa polskiego przez dziecko stało się faktem, do Urzędu Wojewódzkiego (w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców) właściwym ze względu na miejsce zamieszkania należy złożyć oświadczenie o wyborze obywatelstwa dla dziecka. W przypadku, gdy małżeństwo nie było zarejestrowane, wymagane jest uznanie dziecka przez ojca. Wówczas, gdy ojciec jest obywatelem Polski, dziecko też może posiadać obywatelstwo Polski.  Takie oświadczenie należy złożyć w ciągu trzech miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia wynosi 9 zł.

Uwaga! Oświadczenie jest składane osobiście przez oboje rodziców.

Jeżeli dziecko urodziło się zagranicą, oświadczenie należy złożyć przed konsulem RP właściwym ze względu na miejsce zamieszkania zagranicą. Opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia przed konsulem RP wynosi 9 zł.

Facebook