bạn đang ở:
trang chủ HỆ THỐNG THUẾ Ở BA LAN Những trang điện tử hữu ích

Những trang điện tử hữu íchIn ra

Nếu bạn muốn hỏi hoặc có điều gì chưa chắc chắn, bạn có thể liên hệ với trang  Thông tin Thuế Quốc gia - www.kip.gov.pl  hoặc cơ quan thuế có thẩm quyền nơi bạn cư trú - địa chỉ của các cơ quan - sở thuế có sẵn trên các trang web như :


Nhiều câu hỏi liên quan đến việc nộp tờ khai thuế điện tử của thuế - PIT có thể tìm thấy câu trả lời ở đây -> 

Facebook