bạn đang ở:
trang chủ HỆ THỐNG THUẾ Ở BA LAN Những gì cần thiết để tính thuế

Những gì cần thiết để tính thuếIn ra

Để có thể giải quyết thanh toán với Sở Thuế  cần số đăng ký cá nhân PESEL - số đăng ký cá nhân PESEL là gì ? ->

Nghĩa vụ phải có mã số Thuế (NIP) đối với những :

  • những cá nhân tham gia vào hoạt động kinh tế ;
  • những pháp nhân ;
  • những người đăng ký nộp thuế VAT và nộp phí bảo hiểm.

Những người mà không đáp ứng các yêu cầu và điều kiện khác quy định trong bộ luật,  họ được miễn - không cần có số NIP .

Facebook