Mowa nienawiścidrukuj

Jednym z przejawów dyskryminacji jest tzw. mowa nienawiści. Jest to obrażanie, znieważanie, wzbudzanie nienawiści do pewnej osoby lub grupy osób ze względu na ich rozmaite cechy, np. rasę, narodowość, światopogląd, religię, orientację seksualną. 

W Polsce nawoływanie do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym, etnicznym, wyznaniowym jest naruszeniem prawa. Przestępstwem są także groźby, znieważanie, pomówienia mające na celu poniżenie danej osoby w opinii publicznej lub narażenie jej na utratę zaufania potrzebnego dla piastowania określonego stanowiska czy wykonywania zawodu.

Facebook