Mobbingdrukuj

Co to jest mobbing?

Mobbing jest zjawiskiem, które może mieć miejsce w pracy. Jest to długotrwałe, powtarzające się złe traktowanie pracownika, dręczenie go, straszenie, wyzywanie, ośmieszanie. 

Typowymi przykładami mobbingu jest szantażowanie zwolnieniem, nieuzasadniona krytyka, publiczne upokarzanie, przydzielanie zbyt wielu obowiązków w porównaniu z innymi pracownikami lub nieprzydzielanie żadnych zadań do wykonania, izolowanie pracownika od grupy współpracowników, wykluczenie z zespołu. 

Prześladowcą – mobberem – może być zarówno pracodawca, jak i współpracownicy. 

Uwaga: mobbing jest w Polsce zakazany, a pracodawca ma obowiązek mu zapobiegać.

Jak postępować w sytuacji mobbingu

Częstym powodem mobbingu jest to, że prześladowcy czują się bezkarni, bo ich ofiary milczą. 

Osoby, które są ofiarami mobbingu w pracy, powinny:

  • rozmawiać o tym z jak największą ilością osób;
  • rozmawiać o swojej sytuacji z innymi pracownikami, związkami zawodowymi, rodziną, prawnikiem;
  • zapisywać miejsce i czas wszystkich incydentów;
  • komunikować się z prześladowcą pisemnie (np. drogą mailową lub wysyłając listy polecone);
  • jeśli istnieje konieczność bezpośredniego spotkania z prześladowcą, spotkanie to powinno przebiegać w towarzystwie świadka;
  • zgłosić się do związków zawodowych lub stowarzyszeń, które pomagają ofiarom mobbingu (ich adresy i numery telefonów znajdziesz w zakładce „Gdzie szukać pomocy”).
Facebook