bạn đang ở:
trang chủ HỆ THỐNG THUẾ Ở BA LAN Những gì cần thiết để tính thuế Làm thế nào để nhận được mã số thuế NIP

Làm thế nào để nhận được mã số thuế NIPIn ra

Để có được mã số thuế NIP phải điền vào tờ khai NIP -4 . Tờ khai này có sẵn tại các cơ quan thuế, cũng như ở đây ->

 Tờ khai đã được điền xong có thể gửi bằng thư bảo đảm , hoặc đưa trực tiếp đến cơ quan thuế có thẩm quyền tại nơi có trụ sở của công ty và đưa tài liệu vào ô cửa thích hợp ( thông tin chính xác nơi đặt tài liệu, biết được tại văn phòng cơ quan thuế ngay ở lối vào ) .

Khi lập công ty , mã số thuế cá nhân NIP của bạn đồng thời cũng là mã số thuế của công ty vừa thành lập . Thông tin nhiều hơn có sẵn ở đây -> 

Facebook