bạn đang ở:
trang chủ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ở BA LAN Kiểm tra tính hợp pháp của hoạt động kinh doanh

Kiểm tra tính hợp pháp của hoạt động kinh doanhIn ra

Bộ đội biên phòng có thể kiểm tra tính hợp pháp hoạt động kinh doanh ở Ba Lan của người nước ngoài.

Doanh nghiệp bị kiểm tra theo yêu cầu của các sĩ quan Biên phòng - SG phải trình diễn các tài liệu liên quan đến tính hợp pháp của doanh nghiệp trong thời hạn không quá 7 ngày. Các tài liệu này có thể là - ví dụ, giấy đăng ký trong Trung tâm đăng ký và thông tin về hoạt động kinh tế ( CEIDG  là gì - > ) , hoặc giấy đăng ký qua Tòa án quốc gia - KRS , giấy đăng ký vào Sổ đăng ký hoạt động có quy định-điều chỉnh hoặc giấy phép khác cần thiết .

Chú ý: Người nước ngoài mà hoạt động kinh tế không có đăng ký hoạt động kinh doanh phải chịu phạt đi tù hoặc phạt tiền . 

Người nước ngoài hoạt động kinh tế không theo quy định của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực này ở Ba Lan , có thể bị trục xuất khỏi Ba Lan (bị trục xuất là gì -> ) hoặc phải có nghĩa vụ rời khỏi lãnh thổ Ba Lan ( nghĩa vụ phải rời khỏi lãnh thổ Ba Lan là gì? ) . Dữ liệu người nước ngoài như vậy sẽ được nhập vào hệ thống thông tin Schengen và vào danh sách người nước ngoài mà ở lại trên lãnh thổ Schengen là không được mong muốn ( hệ thống SIS là gì -> )

Bộ đội biên phòng cũng thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền về vi phạm pháp luật , cụ thể là :

  • Công ty Bảo hiểm xã hội - trong trường hợp vi phạm về bảo hiểm xã hội và đóng góp vào Quỹ Lao động
  • Thanh tra Lao động Quốc gia - trong trường hợp vi phạm pháp luật lao động ,
  • Văn phòng kiểm tra thuế - trong trường hợp vi phạm pháp luật về thuế ,
  • Hải quan - trong trường hợp vi phạm pháp luật hải quan,
  • Cảnh sát – công an hoặc Văn phòng công tố - trong trường hợp bị ghi ngờ có hành vi phạm tội .

Trong trường hợp kiểm tra hoạt động kinh doanh , các cán bộ Biên phòng - SG cũng kiểm tra giấy tờ đi đường và các giấy phép cho quyền lưu trú trên lãnh thổ Ba Lan của người nước ngoài làm kinh doanh. Để biết thêm thông tin về kiểm tra tính hợp pháp của người nước ngoài lưu trú ở Ba Lan tìm thấy ở đây -> 

Nếu trong quá trình kiểm tra mà cần thiết thông dịch viên , cán bộ kiểm tra sẽ đề nghị thông dịch đến.

Facebook