bạn đang ở:
trang chủ HỆ THỐNG THUẾ Ở BA LAN Khi nào người nước ngoài phải nộp thuế tại Ba Lan

Khi nào người nước ngoài phải nộp thuế tại Ba LanIn ra

Bất cứ người nào thường trú tại Ba Lan có thu nhập thì phải nộp thuế. Người  cư trú tại Ba Lan là người ở tại đây, " trung tâm của lợi ích cá nhân và kinh tế " (ví dụ như , sống và làm việc tại Ba Lan) hoặc ở  Ba Lan nhiều hơn 183 ngày một năm. Người như vậy được gọi là một cư dân thuế.

Nếu người không có nơi cư trú ở Ba Lan , thì sẽ chỉ phải nộp thuế thu nhập đã khi đạt được thu nhập ở Ba Lan .

Facebook