bạn đang ở:
trang chủ HỆ THỐNG THUẾ Ở BA LAN

HỆ THỐNG THUẾ Ở BA LANIn ra

Thuế là một loại phí , là nghĩa vụ bắt buộc và là một cách trả tiền không hoàn lại vào Kho bạc – ngân quỹ nhà nước , được dựa trên các quy tắc pháp luật có hiệu lực ở Ba Lan. Thuế phải được tính trả khi có thu nhập .

Ở Ba Lan có 12 loại thuế :

Về nguyên tắc , thuế ở Ba Lan phải trả không chỉ công dân Ba Lan , nhưng cả những người nước ngoài tại Ba Lan khi họ có thu nhập . Đối với nhiều người nước ngoài (đặc biệt là những người không hoạt động kinh tế ) để giải quyết thanh toán thuế với sở thuế ( cơ quan thuế ), chỉ cần có số đăng ký cá nhân – PESEL  số PESEL  là gì ? ->

Trang web này chỉ có mục đích đưa thông tin và giới thiệu những đặc điểm chung của hệ thống thuế ở Ba Lan. Trong trường hợp chưa rõ cụ thể liên quan đến việc thanh toán thuế , bạn hãy liên hệ đến cơ quan thuế nơi bạn cư trú. Địa chỉ của cơ quan thuế ở Ba Lan có sẵn ở đây ->

Facebook