Jesteś na:
Strona główna Edukacja

Edukacjadrukuj

Każde dziecko w wieku od 7 do 18 lat przebywające w Polsce jest objęte obowiązkiem szkolnym lub obowiązkiem nauki. Znaczy to, że musi chodzić do szkoły pod rygorem sankcji wobec rodziców. Obowiązek ten dotyczy także dzieci nie mających obywatelstwa polskiego bez względu na status migracyjny ich rodziców w Polsce. Od roku szkolnego 2014/2015 obowiązek szkolny będzie się rozpoczynał w wieku 6 lat. 

Rok szkolny zaczyna się w Polsce 1 września, a kończy w ostatni piątek czerwca roku następnego. Lekcje odbywają się w szkołach przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Weekendy (soboty i niedziele) dzieci mają wolne. 

Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry. Pierwszy semestr kończy się w styczniu. Drugi semestr kończy się w czerwcu i jest to jednocześnie koniec roku szkolnego. Oceny wystawiane wtedy stanowią jednocześnie oceny końcowe w danej klasie i są wpisywane na świadectwie szkolnym – dokumencie poświadczającym, że dziecko ukończyło naukę w danej klasie. 

Facebook