Jesteś na:

Działalność regulowanadrukuj

Oprócz rejestracji działalności regulowanej w Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), wymagany jest także wpis do rejestru regulowanej działalności gospodarczej. Wpisu do rejestru działalności regulowanej nie należy mylić z zarejestrowaniem działalności, albowiem są to odrębne ewidencje. Nie ma jednego organu rejestrowego działalności regulowanej – w zależności od rodzaju tej działalności organem rejestrowym będzie odpowiedni organ odpowiedzialny za rejestr działalności w konkretnej sferze. Na przykład, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich organem rejestrowym będzie minister rolnictwa, a organem rejestrowym dla działalności telekomunikacyjnej będzie Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Procedura złożenia wniosku o wpis do działalności regulowanej będzie też zależała od tego, w której instytucji dokonuje się rejestracji.

Alfabetyczny spis działalności regulowanej, informację o procedurze, organie rejestrowym i opłacie za rejestrację takiej działalności można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki (w języku polskim). Na stronie można również znaleźć wniosek o wpis do działalności regulowanej, który jednak nie jest wnioskiem standardowym i różni się w zależności od rodzaju działalności.

Przedsiębiorca uzyskuje wpis do rejestru działalności regulowanej po złożeniu wniosku, wraz z którym powinien złożyć oświadczenie potwierdzające spełnianie szczególnych warunków wymaganych do jej prowadzenia.

Facebook