bạn đang ở:
trang chủ Đường dây nóng

Đường dây nóngIn ra

Đường dây cung cấp thông tin là dịch vụ cung cấp thông tin cho công dân các nước không trực thuộc khối EU hiện đang cư trú tại Poland

Đường dây cung cấp thông tin không cung cấp thông tin liên quan đến tỵ nạn


Đường dây cung cấp thông tin tại Poland:

22 490 20 44 – từ thứ Hai đến thứ Sáu, 9:00 sáng đến 5:00 giờ chiều (GMT+1)

Lệ phí kết nối theo quy định của nhà cung cấp dịch vụ điện thọai.


Xin thông báo, đường điện thoại tư vấn Di trú ngưng hoạt động  từ ngày 31.7.2018. Chúng tôi xin lỗi về sự phiền nhiễu này.

Facebook