Jesteś na:
Strona główna Spółka akcyjna

Spółka akcyjnadrukuj

Spółka akcyjna jest przeznaczona dla prowadzenia dużych i średnich przedsiębiorstw. Spółka akcyjna jest osobą prawną (co to jest osobowość prawna?)

Kto może założyć spółkę akcyjną?

Spółka akcyjna może zostać założona  przez jedną lub więcej osób (co to jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawna?).Spółka akcyjna nie może być założona przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Procedura założenia spółki akcyjnej

Aby założyć spółkę akcyjną należy: 

  • sporządzić statut spółki;
  • wnieść kapitał zakładowy przed rejestracją spółki (kapitał zakładowy wnosi się na konto bankowe spółki);
  • powołać organy spółki (np. dyrektora, prezesa);
  • dokonać wpisu do KRS (co to jest Krajowy Rejestr Sądowy?).

Wniosek rejestrowy składa się na urzędowym formularzu KRS-W4, a wraz z nim formularze załączników:

  • KRS-WM - z danymi o przedmiocie działalności spółki,
  • KRS-WK - o osobach uprawnionych do reprezentowania podmiotu, oraz
  • zgłoszenia spółki w urzędzie statystycznym w celu otrzymania numeru identyfikacyjnego REGON (zgłosić spółkę do Urzędu Statystycznego należy niezależnie od rejestracji spółki w KRS).

Przy założeniu spółki jest wymagany minimalny kapitał zakładowy, który wynosi 100 000 PLN.

Podatki

Spółka jest opodatkowana podatkiem CIT (podatek dochodowy od osób prawnych).

Odpowiedzialność przedsiębiorców

Spółka odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem bez ograniczeń. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki, ponoszą ryzyko do wysokości objętych akcji spółki. Co oznacza, że akcjonariusze nie odpowiadają własnym majątkiem za zobowiązania spółki. Ich odpowiedzialność ograniczona jest tylko do wysokości wniesionego do spółki kapitału.

Kategorie cudzoziemców, którzy mogą założyć spółkę akcyjną

Każdy cudzoziemiec może założyć spółkę akcyjną w Polsce.

Uwaga: umowy międzynarodowe pomiędzy poszczególnymi państwami a Polską mogą wprowadzać dodatkowe ograniczenia lub uprawnienia. W związku z tym, należy upewnić się czy w stosunku do danego państwa nie obowiązuje umowa międzynarodowa. Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi internetową bazę traktatową, w której można taką informację sprawdzić.

Cudzoziemiec, przebywający w Polsce bez dokumentów uprawniających go do pobytu nie może zakładać i prowadzić działalności gospodarczej.

Facebook