Świętokrzyskiedrukuj

Powiat jędrzejowski i starachowicki:

 1. kierowca samochodu ciężarowego (kod 832302)

Miasto Kielce:

 1. samodzielny księgowy (kod 343201),
 2. pracownik administracyjny (kod 343101),
 3. sekretarka (kod 411101), 
 4. magazynier (kod 413103),
 5. pracownik biurowy technik (kod 419101),
 6. recepcjonista (kod 422201),
 7. robotnik budowlany (kod 931301),
 8. sprzedawca (kod 522107),
 9. robotnik gospodarczy (kod 914103),
 10. robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym (kod 932104),
 11. sortowacz (kod 932106),

Powiat kielecki:

 1. pracownik administracyjny (kod 343101),
 2. pracownik biurowy technik (kod 419101),
 3. robotnik gospodarczy (kod 914103),

Powiat opatowski:

 1. opiekun w domu pomocy społecznej (kod 346102),

Powiat pińczowski:

 1. robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym (kod 932104),
 2. robotnik pomocniczy transportu i tragarz (kod 933190),

Powiat sandomierski:

 1. kasjer handlowy (kod 421102),

Powiat staszowski:

 1. pracownik biurowy technik (kod 419101).
Facebook