Pomorskiedrukuj

Wojewoda Pomorski nie wydał stosownego rozporządzenia w sprawie wykazu zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 Ustawy.

Facebook