Opolskiedrukuj

Odstępuje się od określenia wykazu zawodów i rodzajów prac, które nie wymagają uzyskania informacji starosty, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Facebook