Jesteś na:

Mazowieckiedrukuj

INSTYTUCJE PUBLICZNE

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
www.mazowieckie.pl
Wydział Spraw Cudzoziemców
ul. Marszałkowska 3/5
00-624 Warszawa
tel. 22 695 65 75
fax: 22 695 66 03

URZĄD DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW
http://udsc.gov.pl
ul. Koszykowa 16
00-564 Warszawa
Informacja telefoniczna dotycząca legalizacji pobytu w dni robocze (oprócz środy) w godz. 10.00-15.00
tel. 22 6017514
e-mail: legalizacjapobytu@udsc.gov.pl

KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa
tel. 22 5512400 wew. 4101
e-mail: joanna.jalosinska@kuratorium.waw.pljjalosinska@gmail.com

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY:

OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W WARSZAWIE
ul. Lindleya 16
00-973 Warszawa
tel. 22 4251194
fax. 22 4355092
e-mail: kancelaria@warszawa.pip.gov.pl

Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy – numery telefonów są dostępne tutaj -> 

POWIATOWE URZĘDY PRACY
Wykaz powiatowych urzędów pracy w województwie mazowieckim jest dostępny tutaj -> 

PEŁNOMOCNIK RZĄDU DS. RÓWNEGO TRAKTOWANIA
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
tel. 022 6947535
fax: 22 6947234
e-mail: bprt@kprm.gov.pl
http://rownetraktowanie.gov.pl

RZECZNIK PRAW DZIECKA
www.brpd.gov.pl
ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
tel. 22 5836600
dziecięcy telefon zaufania: 800121212
e-mail: rpd@brpd.gov.pl

RZECZNIK PRAW OBYWTELSKICH
www.rpo.gov.pl
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
tel. 22 5517700
fax: 22 8276453
e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

STRAŻ GRANICZNA:

KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ
al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa
tel. 22 5004000

NADWIŚLAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
ul. 17 Stycznia 23
02-148 Warszawa
tel. 22 5003301
fax: 22 5003700
e-mail: nadwislanski@strazgraniczna.pl
www.nadwislanski.strazgraniczna.pl
Telefon interwencyjny 800422322

URZĘDY SKARBOWE W POLSCE
Adresy urzędów skarbowych w Polsce są dostępne tutaj ->

URZĘDY STANU CYWILNEGO
Wykaz wszystkich urzędów stanu cywilnego jest dostępny tutaj -> 

ORGANIZACJE

IOM Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji
www.iom.pl
ul. Wiejska 12
00-490 Warszawa
tel. 22 62 38 154
e-mail: iomwarsaw@iom.int 

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców (UNHCR)
www.unhcr.pl
al. Szucha 13/15 lok. 17
00-580 Warszawa
tel. 22 6286930
fax: 22 6256124
e-mail: polwa@unhcr.org

Caritas Polska
Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom
www.caritas.pl
Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
Warszawa 01-015
tel. 22 3348522; 22 3348527 

Centrum Edukacji Obywatelskiej
www.ceo.org.pl
ul Noakowskiego 10/1
00-666 Warszawa
e-mail: ceo@ceo.org.pl

Centrum Integracji Międzykulturowej
http://stowarzyszeniecim.pl
e-mail: stowarzyszeniecim@gmail.com; m.pietrusinska@stowarzyszeniecim.pl; a.bogumil@stowarzyszeniecim.pl

Fundacja Autokreacja 
www.autokreacja.org
ul. Pańska 97
00-834 Warszawa
tel. 022 425 09 68
e-mail: katarzyna.luczak@autokreacja.org 

Fundacja dla Somalii
ul. Bracka 18/63 
00-028 Warszawa
tel. 22 6580487
fax: 22 6581388
e-mailbiuro@fds.org.pl 
Porady prawnikaprawnik@fds.org.pllawyer@fds.org.pl
Porady doradcy zawodowegopraca@fds.org.pljob@fds.org.pl

Fundacja Dzieci Niczyje
www.fdn.pl
Warszawa 03-926
ul. Walecznych 59
tel./fax: 22 6161669, 22 6726586
e-mail: walecznych@fdn.pl
Warszawa 03-932
ul. Katowicka 31
tel./fax: 22 6160268; 22 6160314
email: fdn@fdn.pl 

Fundacja Forum na rzecz Różnorodności Społecznej
Skrytka pocztowa nr 381
00-950 Warszawa 1
tel. 796378925
e-mail: info@ffrs.org.pl 

Fundacja Inna Przestrzeń
www.przestrzen.art.pl
ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32, 00-029 Warszawa
tel. 22 425 87 47
fax: 22 435 53 47
e-mail: inna@przestrzen.art.pl 

Fundacja ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
www.zaginieni.pl; www.bezpiecznapraca.eu
24h Linia Wsparcia 801247070 lub 22 6547070
telefon w sprawie zaginionego dziecka i nastolatka: 116 000
e-mail: biuro@zaginieni.pl

Fundacja Legalis
http://legalis.org.pl/
ul. Bagatela 12 lok. 502
00-585 Warszawa

Fundacja MultiOcalenie
ul. Słomińskiego 1/15
00-204 Warszawa
tel./fax: 22 6350898
e-mail: info@multiocalenie.org.pl

Fundacja na rzecz Integracji Zawodowej, Społecznej oraz Rozwoju Przedsiębiorczości VIA 
www.via.org.pl
ul. Długa 44/50 lok. 204
00-241 Warszawa
tel. 22 6355562
fax: 22 6355576
e-mail: fundacja@via.org.pl 

Fundacja na Rzecz Studentów Irackich
ul. Niska 3 lok. 13
00-179 Warszawa
tel. 515568856
e-mail:  khudair_alendelusy@yahoo.com; jozeph66600@yahoo.com; dilzar_nashwan@yahoo.com

Fundacja Ocalenie
http://fundacjaocalenie.org.pl/
ul. Ordynacka 9/21 (II piętro)
00-364 Warszawa
tel./fax: 22 8285054
e-mail: fundacja@ocalenie.org.pl 

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM)
www.pcpm.org.pl
ul. Gdańska 3, lok.5
01-633 Warszawa
tel. 603608918
fax: 22 8336022
e-mail: info@pcpm.org.pl 

Fundacja Rozwoju Oprócz Granic
www.frog.org.pl
tel. 22 4037872; 517459418
ul. Mazowiecka 12/24
00-048 Warszawa
e-mail: biuro@frog.org.pl 

Fundacja Sztuki ARTERIA
www.arteria.art.pl
ul. Siennicka 3
04-005 Warszawa
tel. 880628585
fax: 22 2050455
e-mail: arteria@arteria.art.pl

Fundacja Świat na Wyciągnięcie Ręki
http://swiaty.org.pl
e-mail: fundacja@swiaty.org.pl
tel. 501318949
ul. Gwiaździsta 27/63
01-651 Warszawa 

Fundacja Ternopilska
ul. Narutowicza 32/6
Żyrardów 96-300
tel. 502979088
fax: 46 8548015
e-mail: ternopilska@gmail.com

Fundacja TransKultura i Dialog Międzykulturowy
ul. Bernardyńska 11 lok. 49
02-904 Warszawa
tel./fax: 22 252-12-08
www.transkultura.eu 

H.A.I. COM Pomoc Cudzoziemcom
ul. Grójecka 214/3
02-390 Warszawa
tel./fax: 22 4141991
e-mail: biuro@hai.com.pl
Oddział Europy i Azji Centralnej tel. 502225734 e-mail: szymanik@hai.com.pl
Oddział Południowo-Wschodniej Azji tel. 508205843 e-mail: hoa@hai.com.pl
Region Afryki
ul. Grójecka 214/3
02-390 Warszawa 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
www.hfhr.pl
ul. Zgoda 11
00-018 Warszawa
tel. 22 8281008; 22 8286996; 22 5564440
fax: 22 5564450
e-mail: hfhr@hfhrpol.waw.pl

Instytut Spraw Publicznych
www.isp.org.pl
ul. Szpitalna 5 lok. 22
00-031 Warszawa
tel. 22 5564260
fax: 22 5564262
e-mail: isp@isp.org.pl

Koło Zainteresowań Kulturą Ormian (KZKO)
www.fundacjaormianska.pl
Spotkania po telefonicznym uzgodnieniu pod adresem:
ul. Krakowskie Przedmieście 62
Budynek Caritasu „KANCELARIA ORMIAŃSKA”
tel. 696586108; 509353504
e-mail: marta@fundacjaormianska.pl; sekretariat@fundacjaormianska.pl 

La Strada
www.strada.org.pl
skrytka pocztowa nr 5
00-956 Warszawa 10
Telefon zaufania:  22 6289999 (pomoc i porady od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00-19.00 oraz w piątek 9.00-14.00; we środy w godzinach 14.00-19.00 dyżur w języku rosyjskim)
tel./fax: 22 6221985
e-mail: strada@strada.org.pl 

Fundacja "Nasz wybór"
tel. 22 258-40 18
kom. 727 805 764
ul. Zamenhofa 1
00-153 Warszawa
e-mail: nashvybir@gmail.com
www.naszwybor.org.pl

Ośrodek Migranta Fu Shengfu 
http://migrant.pl
ul. Ostrobramska 98
Warszawa 04-118
tel./fax: 22 6100252
e-mail: osrodek@migrant.pl 

Polska Akcja Humanitarna
www.pah.org.pl
ul. Szpitalna 5/3
Warszawa 00-321
tel. 22 8288882; 22 8289086
fax: 22 8319938
e-mail: pah@pah.org.pl 

Polska Fundacja im. Roberta Schumana
www.schuman.pl
al. Ujazdowskie 37/5
Warszawa 00-540
tel. 22 6212161; 22 6217555
fax: 22 6297214
e-mail: poczta@schuman.org.pl 

Polski Czerwony Krzyż
www.pck.org.pl
ul. Mokotowska 14
00-950, Warszawa
tel.  22 3261286; 22 3261200
fax: 22 628 41 68
e-mail: info@pck.org.pl 

Polskie Forum Migracyjne
www.forummigracyjne.org
ul. Szpitalna 5/14
00-031 Warszawa
tel. 22 110 00 85
e-mail: info@forummigracyjne.org 

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Międzykulturowych
www.cim.org.pl
ul. Turecka 3/27
00-745 Warszawa
(na spotkania umawiać się mailowo, formularz kontaktowy na stronie) 

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, CAL
www.cal.org.pl
ul. Paca 40
04-386 Warszawa
tel. 22 1215910, wew. 10, 22 1212301 wew. 10, 22 1197937 wew.10
e-mail: grazynab@cal.org.pl; biuro@cal.org.pl 

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
www.interwencjaprawna.pl
ul. Siedmiogrodzka 5/51
01-204 Warszawa
tel. 22 6215165
e-mail: interwencja@interwencjaprawna.pl 

Stowarzyszenie Vox Humana
www.voxhumana.pl
ul. K. Promyka 5/162
01-604 Warszawa
fax: 22 8496943 

Strefa WOLNOSŁOWA
http://strefawolnoslowa.pl
ul. Goławicka 4/40
03-550 Warszawa
tel. 600660364
e-mail: info@strefawolnoslowa.pl 

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
www.wcpr.pl
ul. Lipińska 2
01-833 Warszawa
tel. 22 5997146; 22 5997147; 22 5997148
e-mail: agata.kaczmarska@wcpr.pl 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
www.klinika.wpia.uw.edu.pl
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-027 Warszawa
tel./fax: 22 5524318

Facebook