bạn đang ở:
trang chủ Những giấy xác nhận có các nguồn lực tài chính

Những giấy xác nhận có các nguồn lực tài chínhIn ra

Người nước ngoài vào Ba Lan lưu trú thời gian hơn 3 ngày phải có tiền để sinh hoạt cuộc sống như trả tiền ăn ở, đi lại và trở về nước, ít nhất là 100 PLN cho mỗi ngày hoặc tương đương bằng ngoại tệ khác.

Mỗi người nước ngoài đến Ba Lan để vào học hoặc tiếp tục học, nghiên cứu khoa học, đào tạo nghề phải có số tiền là 543 PLN cho mỗi tháng ở trong khoảng thời gian 15 tháng (với trường hợp nghiên cứu khoa học là 12 tháng) hoặc cho toàn bộ quãng thời gian ở tại Ba Lan nếu thời gian lưu trú ngắn hơn 15 (hoặc 12) tháng. Nếu người nước ngoài ở tại Ba Lan cùng gia đình, anh/cô ấy cần có ít nhất 457 PLN cho bản thân và người phụ thuộc.

Thêm vào đó, người nước ngoài cần có vé khứ hồi về nước hoặc các phương tiện tài chính để chi trả cho những khoản:

  • 200PLN, nếu người nước ngoài tới từ các quốc gia có chung biên giới với Ba Lan,
  • 500PLN, nếu người nước ngoài đến từ những quốc gia thuộc Châu Âu và không chung biên giới với Ba Lan
  • 2500PLN, nếu người nước ngoài đến từ những quốc gia không thuộc Châu Âu mà không chung biên giới với Ba Lan

Những giấy tờ xác nhận các nguồn lực tài chính có thể là:
   

  •       thẻ tín dụng trả chậm;
  •       thẻ tín dụng;
  •       giâý chứng nhận của ngân hàng có tiền trong tài khoản;
  •       giâý mời gốc;
  •       là sinh viên - giấy chứng nhận học bổng.
Facebook