այս պահին գտնվում եք.
Գլխավոր էջ uzupełnienia Աղխատանքի շրջանային վարչությունում գրանցվող անձը տրամադրում է հետևյալ տվյալները՝

Աղխատանքի շրջանային վարչությունում գրանցվող անձը տրամադրում է հետևյալ տվյալները՝Տպիր

  •  անձնական (անունը, ազգանունը, սեռը, քաղաքացիությունը,  PESEL համարը, ծնողների տվյալները, ծննդյան վայրը և ամսաթիվը, ընտանեկան կարգավիճակը, ամուսնու (կնոջ) զբաղվածության և գործազուրկների ցանկում գրանցման մասին, երեխաների թիվը և տարիքը
  • ժամանակավոր կամ մշտական գրանցման հասցեն, նամակագրության հասցեն, հեռախոսահամարը/ էլեկտրոնային փոստի հասցեն
  • մանրամասն տեղեկություններ կրթության և մասնագիտական որակավորումների վերաբերյալ՝ ավարտական դիպլոմներ, մասնագիտություններ,  օտար լեզուների իմացություն, մասնագիտական որակավորումներ
  • տեղեկություններ աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ՝ աշխատանքի ժամանակահատվածներ, գործատուներ, զբաղեցրած պաշտոններ, աշխատաժամեր և աշխատանքի բազային հիմք
  • վերապատրաստումների նախնտրված թեմաներ
  • բանկային հաշվեհամար
Facebook