այս պահին գտնվում եք.
Գլխավոր էջ ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅՈՒՆ Աշխատանք փնտրող անձի կարգավիճակ Աշխատանք փնտրող անձի պարտականությունները և իրավումքները

Աշխատանք փնտրող անձի պարտականությունները և իրավումքներըՏպիր

Աշխատանք փնտրող անձի իրավունքները

Աշխատանք փնտրող անձը կաող է օգտվել աշխատանքի գործակալության, խորհրդատվության և աշխատանքի վարչության կողմից տրամադրվող աշխատանքի ակտիվ փնտրելու առաջարկներից:

Աշխատանք փնտրող անձի պարտականությունները

Որպես աշխատանք փնտրող գրանցված անձի հիմնական պարտականությունն է՝առնվազն մեկ անգամ յուրաքանչյուր 90 օրվա ընթացքում, նշված  ժամկետմերում ներկայանալ և հաստատել առաջարկվող օգնությունից օգտվելու պատրաստակամությունը: Տվյալ անձը պարտավոր է նաև մասնակցել առաջարկվող դասընթացներին, հետդիպլոմային ուսուցմանը կամ վերապատրաստումներին:

Facebook