այս պահին գտնվում եք.

Ով է աշխատանք փնտրող անձըՏպիր

Տվյալ կարգավիճակը տրվում է այն անձին, որը չի աշխատում և գործազուրկ անձանց ցանկում գրանցվել չի կարող (պայմաններին չի համապատասխանում), կամ այն անձը, որ աշխատում է, սակայն պատրաստ է ամբողջական, լրացուցիչ կամ այլ ժամադրույթով աշխատել:

Որպես աշխատանք փնտրող գրանցված անձը կարող է օգտվել աշխատանքի վարչության կոշմից տրամադրվող օգնությունից:

Նշում՝ Որպես աշխատանք փնտրող անձ կարելի է գրանցվել ավելի քան մեկ աշխատանքի գրասենյակներում:

Facebook