այս պահին գտնվում եք.
Գլխավոր էջ ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅՈՒՆ Գործազուրկ անձի կարգավիճակը Գործազուրկի կարգավիճակի դադարեցում

Գործազուրկի կարգավիճակի դադարեցումՏպիր

Գործազուրկ անձը կարող է կորցնել գործազուրկի կարգավիճակը . Այդ կարգավիճակի հետ կապված արտոնությունները եթե՝

  • այլևս չի համապատասխանում գործազուրկ անձանց համար սահմանված պայմաններին -> 
  • Օգնության տեսակը սահմանելու համաձայնություն չի հայտնում (Որոնք են օրենքով սահմանված օգնության տեսակները>)
  • միջոցներ կամ վարկ է ստացել տնտեսական գործունեության, գյուղատնտեսական կամ սոցիալական միություններում ներդրում կատարելու համար
  • առանց հիմնավորված պատճառի հրաժարվել էառաջարկված աշխատանքից կամ չի կատարել բժշկական կամ հոգեբանական հետազոտությունները
  • նշված ժամկետում չի ներկայացել աշխատանքի վարչություն և7 օրվա ընթացքումչի տեղեկացրել չներկայանալու հիմնավորված պատճառի մասին
  • գործազուրկի կարգավիճակից հրաժարվելու դիմում է ներկայացրել
  • ինքնական ընդհատել է կամռի ընդունել առաջարկված օգնությունը (ստաժ,վերապատրաստում կամ աշխատանք) կամստուգողական /որակավորման քննությանը չի ներկայացել
  • անաշխատունակ է հիվանդության պատճառով կամ շարունակական 90 օրվա ընթացքում գտնվում է թմրադեղերից կամ ալկոհոլից կախվածության բուժման ծրագրիր կատարող հաստատությունում
  •  հիվանդության պատճառով անաշխատունակ լինելու փաստը հաստատող ZLA  ձևը չի ներկայացրել ձևը հասանելի է այստեղ->).

Նշում՝ Գորփազուրկ անձը պարտավոր է 7 օրվա ընթացքում աշխատանքի վարչությանը տեղեկացնել  գործազուրկի կարգավիճակը կորցնելու փաստի վերաբերյալ՝

Նշում՝ Նպաստ ստացող անձանց համար տվյալ կարգավիճակի դադարեցումը նշանակում է նաև նպաստի իրավունքի դադարեցում:

Facebook