այս պահին գտնվում եք.
Գլխավոր էջ ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅՈՒՆ Աշխատանքի շրջանային գրասենյակներ

Աշխատանքի շրջանային գրասենյակներՏպիր

Աշխատանքի շրջանային գրասենյակները տվյալ շրջանում բնակվող գործազուրկ կամ աշխատանք փնտրող անձանց ռեգիստր են վարում: Շրջանային գրասենյակների ցանկը հասանելի է այստեղ ->

Աշխատանքի վարչությունները կատարում են աշխատանքի միջնորդության, ինչպես նաև առաջարկում  են հետևյալ ծառայությունները.

  • վերապատրաստումներ, չափահաս անձանց մասնագիտական վերապատրաստում, կրթաթոշակներ և պրակտիկաներ
  • նոր աշխատատեղերի համաֆինանսավոում
  • դրամական օգնություն ( օր՝ գործազրկության նպաստ)

Ո՞վ կարող է գրանցվել որպես գործազուրկ կամ աշխատանք փնտրող անձ

Աշխատանքի վարչւթյունում որպես գործազուրկ կարող են գրանցվել այն օտարերկրացիները ովքեր համապատասխանում են ստորև ներկայացված գործազրկության կարգավիճակի պայմաններին, աշխատում են կամ աշխատանք են փնտրում Լեհաստանում և

Աշխատանքի գրասենյակում որպես աշխատանք փնտրող անձինք կարող են գրանցվել վերընշյալ օտարերկրացիները և լրացուցիչ, այն օտարերկրացիները, ովքեր.

  • ստացիոնար ուսուցման հիմունքով տրված ժամանակավոր բնակության թույլտվություն են ստացել
  • ընտանեկան միավորման հիմունքով տրված ժամանակավոր բնակության թույլտվություն են ստացել
  • թրաֆիքինգի զոհ լինելու հիմունքով տրված ժամանակավոր բնակության թույլտվություն են ստացել
  • «այլ հանգամանքների» հիմունքով տրված ժամանակավոր բնակության թույլտվություն են ստացել
  • ժամանակավոր բնակության թույլտվություն են ստացել որպես ԼՀ քաղաքացու,ԵՄ կամ Եվրոպական Ազատ Առեւտրային Ասոցիացիայի  անդամ երկրի քաղաքացու ընտանիքի անդամի
  • փախստականի կարգավիճակ տրամադրելու հայտ է ներկայացրել և նան Օտարերկրացիների հարցերով վարչությանկողմից աշխատանքի իրավունք է տրվել

Լեհաստանում աշխատանքի վերաբերյալ տեղեկություները հասանելի են այստեղ այստեղ ->

Facebook