այս պահին գտնվում եք.
Գլխավոր էջ uzupełnienia Բարձր մասնագիտական որակավորումներ

Բարձր մասնագիտական որակավորումներՏպիր

Բարձր մասնագիտական են համարվում հետևյալ դեպքերում ստացած որակավորումները՝

  •  բարձրագույն ուսումնական կրթություն
  • առնվազն հինգամյա մասնագիտական փորձի ձեռքբերում, որը համեմատելի է բարձրագույն կրթության արդյունքում ստացած մասնագիտական հմտությունների հետ
Facebook