այս պահին գտնվում եք.
Գլխավոր էջ uzupełnienia Ո՞րն է երաշխավորված (ապահովված) բնակության վայրը

Ո՞րն է երաշխավորված (ապահովված) բնակության վայրըՏպիր

Երաշխավորված բնակության վայր ունենալու փաստը հաստատում են հետևյալ փաստաթղթերը.

  • գրանցոման վկայական
  • հյուրանոցային գրանցում
  • վարձակալության պայմանագիր
  • բնակվելու իրավունք տվող այլ պայմանագիր
  • բնակելի տարածք ունեցող անձի վկայությունը բնակության վայր տրամադրելու վերաբերյալ
Facebook